Gelijke kansen voor alle kinderen in Dordrecht

De Dordtse basisscholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente Dordrecht hebben met elkaar afgesproken dat zij zich samen in gaan zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen in de stad. De partijen willen dat kinderen aan het einde van de basisschool doorstromen naar het vervolgonderwijs dat het beste aansluit bij hun capaciteiten en talenten, ongeacht hun achtergrond. De afspraken hebben ze vastgelegd in een ambitieuze Onderwijsvisie voor de periode 2020-2030.

Stevige basis

Dordrecht heeft een divers en kwalitatief goed aanbod van basisonderwijs en kinderopvang. Zo'n 10.000 kinderen gaan dagelijks naar school in Dordrecht en met de meeste kinderen gaat het goed. Ze voelen zich op hun plek, ontwikkelen zich 'volgens de boekjes' en doorlopen veelal probleemloos de basisschool.
Hiernaast staat een grote groep Dordtse kinderen voor wie het leven minder voorspoedig verloopt. Zij groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling belemmert. Bijvoorbeeld door taalachterstand, het opleidingsniveau van ouders, armoede of een fysieke of verstandelijke beperking. Onderwijs, kinderopvang en gemeente slaan daarom de handen ineen om samen een stevige basis voor alle kinderen te realiseren.

Uitvoeringsprogramma

Komende periode stellen onderwijs, kinderopvang en gemeente een uitvoeringsprogramma op, waarin per speerpunt staat uitgewerkt op welke manier ze de doelen willen bereiken.

De onderwijsvisie 2020-2030 kunt u hier downloaden.