Dordrecht op weg naar een echte fietsstad

Dordrecht moet een echte fietsstad worden. Daarin blijft het college investeren. Het college stelt de raad voor € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen om fietsveiligheid, -comfort en doorstroming in Dordrecht verder te verbeteren. Onder meer door fietsknelpunten zoals de Krispijnseweg, Brouwersdijk en de Patersweg aan te pakken.

Steeds meer Dordtenaren pakken de fiets. Dit blijft de gemeente stimuleren. We willen dat in 2024 30% van de verkeersbewegingen in Dordrecht op de fiets gebeurt (nu: 27%). Meer fietsen is niet alleen gezond en leuk, maar ook belangrijk om onze groeiende stad bereikbaar te houden.

Het voorstel aan de raad is te vinden op het raadsinformatiesysteem.