Uitslagen verkiezing Europees Parlement

Donderdag 23 mei 2019 was in Nederland de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. De processen-verbaal van de stembureaus en van het aantal stemmen in Dordrecht zijn vastgesteld. Afschriften ervan liggen ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor en staan op de gemeentewebsite.

De afschriften van de processen-verbaal kunt u hier downloaden:

U kunt de documenten ook inzien bij de receptie van het Stadskantoor.

Uitslag Kieskring

Dinsdag 28 mei stelt het hoofdstembureau de uitslagen vast van de hele Kieskring Dordrecht. Dat zijn 26 gemeenten in Zuid-Holland. Ook dat officiële besluit (het proces-verbaal) publiceren wij op onze website. De bijeenkomst van het hoofdstembureau is openbaar toegankelijk en begint dinsdag om 10.00 uur in vergaderkamer 1 van het Stadskantoor Dordrecht.

De Kiesraad verzamelt tot slot de uitslagen van alle 20 kieskringen in Nederland. Zij publiceren de totaaluitslag van heel Nederland.