Geef uw mening over het geluidsplan van de gemeente

De gemeente heeft een geluidsplan voor de periode van 2019-2023 opgesteld. Dordtenaren kunnen hierover tot 28 juni 2019 hun mening geven. Daarna zal het college van burgemeester en wethouders het plan definitief vaststellen.

kunt het geluidsplan van maandag 20 mei tot en met vrijdag 28 juni inzien in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300) en op deze website downloaden. U kunt uw reactie (liefst) schriftelijk sturen naar: Gemeente Dordrecht, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA te Dordrecht. Vermeld in uw brief: “Inspraakreactie Actieplan Geluid 2019-2023". U kunt ook mondeling uw mening kenbaar maken. Dat kan tot en met vrijdag 28 juni. U maakt daarvoor een telefonische afspraak via 078 - 770 48 33.

Wat is een Actieplan Geluid?

Elke vijf jaar maakt de gemeente een inventarisatie van het lawaai dat het wegverkeer, het railverkeer en de bedrijven op bedrijventerreinen maken. Het resultaat van de inventarisatie zijn de geluidbelastingkaarten. Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de Geluidsbelastingkaarten 2016 vastgesteld. Deze kaarten vormen de basis voor het actieplan Geluid 2019-2023. Het actieplan beperkt zich tot het verkeerslawaai van gemeentelijke wegen.
In het actieplan is de plandrempel (een soort grenswaarde) gelegd op 65 dB (decibel). Boven deze waarde moet de gemeente maatregelen nemen om de geluidbelasting te verlagen. Daar gaat het actieplan ook over. Voor het verder terugdringen van geluidsbelasting sluit de gemeente de komende jaren zoveel mogelijk aan bij nieuwe plannen en projecten in de stad, zoals het Verkeersstructuurplan Schil-West, het uitvoeringsprogramma met fietsmaatregelen, het onderhoudsprogramma wegen, de lokale uitwerking van het Schone Lucht Akkoord en de isolatie van woningen.