Geef uw mening over het Gemeentenieuws!

Via het Gemeentenieuws in het huis aan huis blad Dordt Centraal informeert de gemeente inwoners over besluiten en plannen van B&W, de gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen en activiteiten in de stad.
Graag willen we weten hoe we dit Gemeentenieuws verder kunnen verbeteren. We verzoeken u daarom om enkele vragen daarover via de website in te vullen. Ook als u Gemeentenieuws nooit leest, er nooit van gehoord hebt of het niet nodig vindt. U vindt de vragenlijst op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/vragenlijsten.

Hartelijk dank voor uw medewerking!