Uitslagen verkiezingen ter inzage

Woensdag 20 maart 20119 was de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap. De processen-verbaal van de stembureaus en van het aantal stemmen in Dordrecht zijn vastgesteld. Afschriften ervan liggen ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor en staan op de gemeentewebsite.

De afschriften van de processen-verbaal kunt u hier downloaden:

U kunt de documenten ook inzien bij de receptie van het Stadskantoor.