Voorstel vuurwerkshow op drierivierenpunt

Burgemeester Kolff: Binnenstad vuurwerkvrij tijdens de jaarwisseling

Burgemeester Wouter Kolff stelt de gemeenteraad voor de binnenstad van Dordrecht vuurwerkvrij te maken. Daarvoor in de plaats wil Dordrecht samen met Zwijndrecht en Papendrecht een vuurwerkshow gaan organiseren op het drierivierenpunt. Dit sluit aan bij de wens van een groeiend aantal inwoners en organisaties voor een fijne en veilige jaarwisseling.

Vandaag stuurde de burgemeester een voorstel voor een vuurwerkvrije binnenstad naar de gemeenteraad. Eerder dit jaar sprak de burgemeester met alle raadsfracties over de jaarwisseling. Daarnaast voerde Onderzoekcentrum Drechtsteden een onderzoek uit. Het uiteindelijke voorstel is gemaakt op basis van het gesprek met de fracties en de resultaten van het onderzoek. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, past het college de Algemene Plaatselijke Verordening aan.

Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Vuurwerk afsteken mag niet. Alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur is het toegestaan. Met uitzondering van een aantal aangewezen vuurwerkvrije zones om zo kwetsbare groepen mensen, gebieden of dieren te beschermen. Een aantal organisaties waaronder politie, gemeenten en verzekeraars wil zelfs een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit hebben ze op 24 mei voorgesteld aan het kabinet. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft dit verbod aan het kabinet geadviseerd.

Modern vuurwerkbeleid

Bij Dordtenaren neemt de steun voor vuurwerk ook verder af. Dit blijkt uit het onderzoek door Onderzoekcentrum Drechtsteden van dit jaar. Het risico op brand, onveiligheid en overlast voor mens en dier zijn voor het college redenen om het beleid rondom vuurwerk te moderniseren. Daarnaast spelen ook de hoge kosten een rol.

Uitbreiding vuurwerkvrije zones

Dordrecht vuurwerkvrij is moeilijk uitvoerbaar en niet wenselijk. Het is lastig  te handhaven. De burgemeester wil graag tegemoet komen aan de wens van de Dordtenaren. Hij stelt voor om de bestaande vuurwerkvrije zones uit te breiden. Het plan is om de gehele binnenstad van Dordrecht vuurwerkvrij te maken. Want in dit gebied staan waardevolle historische monumenten.

Veilige Binnenstad

Het voorstel is om een centrale vuurwerkshow te organiseren. Om zo bewoners en bezoekers van de binnenstad een veilig alternatief te bieden. Dit voorstel moet de gemeenteraad eerst goedkeuren. Een vuurwerkshow is veilig omdat het vuurwerk gecontroleerd wordt afgestoken. Daarnaast is het vanuit drie gemeenten zichtbaar voor een grote groep. Kosten van deze show zijn voor het Dordtse deel geschat op 25.000 euro.

Wijkwens in plaats van vreugdevuur

Het plan is ook om te stoppen met het toestaan van vreugdevuren. Vreugdevuren zijn eigenlijk verboden. Er was een uitzondering voor twee plekken. Maar één van deze locaties heeft de afgelopen twee jaar  geen toestemming meer gekregen. De overlast voor omwonenden was te groot. Eén vreugdevuur kostte inwoners het afgelopen jaar 18.000 euro. Hier zitten de kosten gemaakt door de brandweer en politie nog niet bij.

De kosten voor een vreugdevuur staan niet in verhouding tot het aantal mensen dat er plezier van heeft. Het college wil buurtbewoners wijzen op de mogelijkheden van subsidies speciaal voor wijkwensen. Daarmee kunnen zij andere buurtactiviteiten organiseren tijdens de jaarwisseling.

Vuurwerkbrillen voor groepen 7 en 8

Dit jaar krijgen leerlingen van groepen 7 en 8 van alle Dordtse basisscholen een gratis vuurwerkbril. De gemeente gaat hiermee in op een voorstel van Rotterdam om samen vuurwerkbrillen in te kopen. De gemeente Dordrecht wil hiermee een veiligere jaarwisseling voor kinderen die vaak voor het eerst zelf vuurwerk afsteken.