Onderzoek naar schuillocaties bij overstroming

Dordrecht laat met andere partijen in de regio Rijnmond-Drechtsteden onderzoek doen naar schuillocaties bij een overstroming. In het geval van een (dreigende) watersnoodramp zijn de mogelijkheden om van het Eiland van Dordrecht af te evacueren beperkt. De kans is te groot dat binnen de kortste keren de wegen potdicht zitten en dat mensen alsnog in hun auto door het water worden gegrepen. De oplossing is: verticale evacuatie. Schuilen op zolder, of als dat niet kan, op een veilige schuillocatie in de buurt.

Artist impression van overstroomde SpuiboulevardSchuilen op je eigen zolder of bovenverdieping heeft de voorkeur van de meeste mensen, maar dat is niet altijd mogelijk. Sommige mensen hebben geen bovenverdieping, of de verdiepingen zijn simpelweg niet hoog genoeg om droog te blijven. Daarom is het goed om de mogelijkheden van een publieke hoogwatershelter, oftewel schuillocatie, te onderzoeken.

(Artist impression: Bureau Werkstatt, Young Innovators project)

Die plekken moeten er sowieso komen voor mensen die niet of verminderd zelfredzaam zijn, zoals ouderen, langdurig zieken en kwetsbare mensen. Want met de mogelijkheid van een verticale evacuatie in eigen huis ben je er nog niet. Je moet het ook tot – in het slechtste geval - zeven dagen lang kunnen redden op eigen houtje, voordat er eindelijk hulp van buitenaf komt.

Daarom kijken we met extra aandacht naar hoge buitendijkse locaties - zoals de Staart - die droog blijven, ook ten tijde van een overstroming. Hier kunnen mensen na één dag gered worden door grote rivierschepen. Of van hier kunnen ze weer snel naar huis. Daarom zijn deze locaties extra interessant voor evacuatie en zijn ook hier publieke schuillocaties nodig.

Programma van eisen
Dus: die schuillocaties moeten er komen. Maar waar moeten ze allemaal aan voldoen? Wat zijn de fysieke eisen? Wat zijn de behoeften van de gebruikers? Wat zijn de gevolgen voor een gebouw dat in een normale situatie een andere functie heeft? En wat is de invloed van de directe omgeving op de schuillocatie? Het is belangrijk dat we dat van te voren goed in kaart hebben. En daar richt het onderzoek zich op: om tot een programma van eisen te komen voor schuilplekken bij een overstroming.

Stadskantoor en Energiehuis
Het onderzoek werkt vier pilot schuillocaties in de regio Rijnmond-Drechtsteden uit, waarvan twee in Dordrecht: het nieuwe Stadskantoor van de Gemeente Dordrecht aan de Spuiboulevard (binnendijkse schuillocatie) en het Energiehuis Dordrecht (buitendijkse schuillocatie). De andere locaties in de regio zijn het nieuw te ontwikkelen Mercon Kloos terrein in Alblasserdam (buitendijks) en een bestaand woonzorggebouw in Rotterdam Noord (binnendijks).

Partners
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Gemeente Dordrecht, de Gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bureau HKV-Lijn in water voert het onderzoek uit, in samenwerking met NEN. De verwachting is dat het onderzoek deze zomer is afgerond. Rijnmond-Drechtsteden heeft hiermee een primeur. De opgedane kennis en ervaring moeten leiden tot een landelijk programma van eisen aan schuillocaties.