Zieke essen in Dordrecht worden gekapt

Vanaf 24 juli beginnen we met het kappen van essen die in ernstige mate zijn aangetast door de schimmelziekte essentaksterfte. De 240 bomen staan verspreid door heel Dordrecht. Boomrooierij Weijtmans voert de kapwerkzaamheden uit.

verschillende stadia van essentaksterfteWe houden van de natuur, de bomen en het groen op ons mooie Eiland van Dordrecht. Een veel voorkomende boom is de es. We hebben er zo'n tienduizend staan. Helaas is 90 procent aangetast door de essentaksterfte, een boomziekte die Europa zwaar treft. We proberen het kappen van aangetaste bomen zoveel mogelijk uit te stellen, zolang de veiligheid dat toestaat. Als we een boom kunnen sparen door alleen de aangetaste takken te verwijderen, dan beperken we het tot snoeien.

Herplant
De essen die we nu gaan kappen, zijn ernstig aangetast. Voor elke gekapte boom planten we een nieuwe terug. Daarbij moeten we wel rekening houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen. Als een herplant niet op exact dezelfde plaats kan, dan doen we het zo dicht mogelijk in de buurt. Bij de herplant gebruiken we verschillende boomsoorten. Dit leidt tot meer variatie en een sterker bomenbestand, dat minder kwetsbaar is voor boomziektes. Een eventuele aantasting van een bepaalde boomsoort leidt dan ook niet meer tot een kaalslag van een hele straat of laan.

Flora en fauna
Bomen waar we nesten of verblijfplaatsen van dieren of vogels hebben aangetroffen, kappen we voorlopig niet.

Meer informatie over onze aanpak van de essentaksterfte vind je op www.dordrecht.nl/essentaksterfte . Hier vind je een online kaart met de te kappen bomen.