Proef in Stadspolders en De Hoven levert 37% meer plastic, pak en blik op

Sinds november 2018 loopt in Oudelandshoek, Visserstuin en de Hoven een proef om meer plastic, blik en drinkpakken in te zamelen. 85% van de inwoners heeft inmiddels een bak aan huis om dit afval gemakkelijk te kunnen scheiden. En met resultaat: HVC zamelt nu 37% meer plastic, blik en drinkpakken in dan voor die tijd. De ervaringen in de proef worden betrokken bij het nieuw op te stellen beleid voor afvalinzameling.

Veel bewoners van Oudelandshoek, Visserstuin en de Hoven hebben eind 2018 een bak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken aangenomen. Die wordt goed gebruikt. In de afgelopen maanden is 17.000 kilo meer aan plastic, blik en drinkpakken in de wijk ingezameld. Dat meldt HVC in de nieuwsbrief die is verspreid in de wijk.

Ook meer gft

Uit ervaringen elders blijkt dat beter scheiden niet beperkt blijft tot één afvalstroom. Dat is hier ook zichtbaar. Ook de gft-bak was in het eerste kwartaal van 2019 een stuk voller. Er werd in de wijk maar liefst 40.000 kilo meer gft en etensresten ingezameld dan in het eerste kwartaal van 2018.
Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle materialen behouden. Dan kunnen er weer nieuwe producten van worden gemaakt. Bovendien is het verwerken van restafval erg duur; dus hoe minder restafval, hoe beter.

Afvalcoaches

Rond de invoering van de bak waren in de wijk ook afvalcoaches Astrid en André actief. In november, december en janu¬ari spraken zij bijna 1100 bewo¬ners over het scheiden van plastic, blik en drinkpakken. Astrid: "Het waren hele leuke gesprekken, veel mensen scheiden hun afval al heel goed.” André vult aan: “Doordat mensen de bak goed ge¬bruiken, zijn ze soms echt verrast over de hoeveelheid plastic, blik en drinkpakken die ze in huis heb¬ben. Het weegt niet veel, maar het neemt wel veel ruimte in beslag. De bak is voor veel mensen dan ook echt een uitkomst.”

Meer informatie

Meer informatie over de pilot vindt u in de nieuwsbrief (pdf). Meer weten over plastic scheiden en wat daarmee gebeurt? HVC heeft alle informatie over plastic bij elkaar gezet op www.hvcgroep.nl/plastic. Het nieuwe beleid voor afvalinzameling in Dordrecht is voor 2020 gepland. De proef blijft voorlopig doorlopen