Plan van aanpak verkeersonveilige plekken

Ongevallencijfers en meldingen van Dordtenaren hebben geleid tot een plan van aanpak van verkeersonveilige plaatsen in de stad. Daarin staat dat de gemeente in 2019 6 punten op straat verbetert. Ook start de gemeente met een operatie verfkwast voor kleinere ingrepen. In 2019 passen we op 15 plaatsen belijning of bebording aan. De komende jaren kan op veel plekken werk met werk worden gemaakt. Dit houdt in dat op locaties waar werkzaamheden plaatsvinden aan bijvoorbeeld de riolering we ook gelijk de verkeerssituatie aanpakken. De meldingen over snelheid en andere verkeersovertredingen bespreken we met de politie en handhaving. Het plan van aanpak leggen we voor aan de gemeenteraad.

Begin 2019 hebben Dordtenaren bijna 900 plekken gemeld die zij als verkeersonveilig ervaren. 13 daarvan stonden ook in de Top20-lijst van plaatsen met de meeste ongevallen. Analyses van beide lijsten hebben nu geleid tot een plan van aanpak voor 2019 en daarna. 

Operatie verfkwast

De plekken zijn in onderdelen opgedeeld. Verkeersovertredingen, kleine verbeteringen, fysieke reconstructie en werk-met-werk. Wethouder Rik van der Linden: “Sommige meldingen gaan over kleine zaken. Borden die beter kunnen, belijning of haaientanden die ontbreken. Met een operatie verfkwast willen we deze plekken verbeteren. Daarvoor reserveren we jaarlijks € 100.000,-.” 

Ingrijpender

In andere gevallen zijn ingrijpender maatregelen nodig. Van der Linden: “Soms is het nodig een verkeerssituatie aan te passen. Bijvoorbeeld door een kruising anders in te richten, inritconstructies toe te passen of snelheidsremmende maatregelen te nemen. Die ingrepen kosten vaak flink wat geld. Waar dat kan, combineren we dat met werk dat de komende jaren toch al uitgevoerd wordt. Dat scheelt kosten en overlast. Waar we die combinatie niet kunnen maken of snel ingrijpen noodzakelijk is, investeren we vanuit het budget voor verkeersveiligheid."

Dit jaar aan de slag

In 2019 passen we een aantal kruisingen aan. Het gaat om de kruisingen Talmaweg-Galileilaan, Merwedestraat-afritten N3, Willem de Zwijgerlaan-Nassauweg, Vrieseweg-Singel, Vest-Vriesebrug en de rotonde bij het Leerpark. Zo’n 15 plekken verbeteren we vanuit operatie verfkwast. Bij zeker 15 plekken kan de komende jaren meegelift worden op andere werkzaamheden. Met de politie voert de gemeente het gesprek over de meldingen van verkeersovertredingen.

Feiten en beleving

Wethouder van der Linden is enthousiast het betrekken van de stad. “Verkeersveiligheid gaat over feiten - ongevallen - en beleving. Beide hebben we in kaart gebracht. Ik ben heel blij met de betrokkenheid van onze inwoners. Dit levert waardevolle informatie op die we de komende jaren kunnen gebruiken bij keuzes hoe we het budget voor verkeersveiligheid besteden.”

Het schema plan van aanpak verkeersonveilige plekken en de bijhorende lijst met plekken worden aangeboden aan de gemeenteraad.