Volledige tekst - Nieuwjaarstoespraak burgemeester Kolff 2018-2019

Burgemeester Kolff'Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever. De hele wereld werd meteen een beetje liever, want ik negeerde alle narigheid totaal.' Inmiddels is het 35 jaar geleden dat dit bekende liedje van Kinderen voor Kinderen het daglicht zag. Kinderen van toen en kinderen van nu hebben goed door hoe de wereld in elkaar zit en vooral hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. U zult zich afvragen waarom de Nieuwjaarstoespraak hiermee begint. Ik kom er zometeen op terug!

Dames en heren, allereerst wil ik u van harte welkom heten op deze Nieuwjaarsreceptie. En uiteraard wens ik u namens het college van Burgemeester en Wethouders een succesvol, gezellig en gezond 2019 toe! Ook wil ik graag vanaf deze plek (en ik zie een mooie vertegenwoordiging staan) alle Dordtse hulpdiensten hartelijk bedanken en complimenteren voor hun inzet tijdens de afgelopen oud- en nieuwviering en bij alle andere momenten in 2018. Graag een warm applaus voor onze toppers van politie, brandweer, ambulance, stadstoezicht, Rode Kruis en alle andere Dordtse hulpverleners!

Zo kort na de jaarwisseling is het moment aangebroken om terug te kijken op 2018. Ik ga dat zometeen in vogelvlucht doen, maar wil u ook de ervaringen van een aantal van onze stadsgenoten niet onthouden. Ik laat ze daarom graag eerst aan het woord: - Bekijk hier het filmpje (1) -

Als ik terugdenk aan Dordrecht in 2018, denk ik vooral aan een bruisende stad met vele geweldige en mooie evenementen en bijeenkomsten. Een feestelijke viering van Koningsdag, vele mooie herdenkingen begin mei, zeer succesvolle tentoonstellingen in het Dordrechts Museum, Dordt in Stoom met ruim 200.000 bezoekers, drukbezochte edities van Wantijpop, Live at Wantij, de Zomerkermis, het Bachfestival, de eerste Pridewalk en Big Rivers. Ik denk aan een bijzondere herdenking van Hollands Eerste Vrije Statenvergadering met een rake toespraak van Jan Terlouw, een memorabele opening van het herdenkingsjaar ter gelegenheid van 400 jaar Dordtse Synode in aanwezigheid van onze Koning en tot slot aan een Kerstmarkt die meer bezoekers trok dan voorgaande jaren: bijna 400.000. Al deze en vele andere evenementen en herdenkingen maken de stad kleurrijk, levendig en waardig. Dat is ook buiten ons eiland niet onopgemerkt gebleven, gezien de vele bezoekers van buiten onze stad en gezien de gewonnen city marketing Award voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Zonder de vele honderden vrijwilligers en organisatoren zouden deze events niet tot stand komen. Velen van u hier aanwezig dragen hieraan bij en ik wil u hier vanaf deze plaats graag heel hartelijk voor dankzeggen. U maakt Dordrecht tot de bijzondere stad die het is!

En dat onze stad bijzonder is, dat heb ik het afgelopen jaar wel mogen ontdekken. Zowel bij alle evenementen en herdenkingen, maar ook bij diverse gebeurtenissen. Als inwoner, samen met mijn vrouw Mariëlle, maar ook als burgervader, samen met u. Het jaar begon onstuimig met een zware storm, waarbij tientallen inwoners van o.a. de Staart zwaar getroffen werden. Een eerste bezoek leerde me dat de getroffen bewoners begrijpelijkerwijs aangedaan waren, maar ook nuchter bleven. Op misschien wel typisch Dordtse wijze. Op 26 april werden 17 bijzondere Dordtenaren Koninklijk onderscheiden en in juni mocht ik het burgervaderschap op wel heel bijzondere wijze invulling geven door een vondeling aan te geven bij de burgerlijke stand en zelfs van een naam te voorzien. Een gebeurtenis die ik niet snel zal vergeten en die mij ook persoonlijk heeft geraakt.

Dat geldt overigens ook voor het bezoek dat ik bracht aan de ouders van een 16-jarige Dordtenaar die veel te jong het leven liet. Of het gesprek met de moeder van de 10-jarige Dordtse Diego die in 2017 om het leven is gebracht of als ik denk aan de 23-jarige Paul Pluijmert die midden in het leven stond en na een avondje stappen in Breda door bizar en zinloos geweld niet meer kon terugkeren naar zijn thuis in onze stad.

Zinloos geweld was er ook meermaals tegen mensen vanwege hun geaardheid. Dat moet met hand en tand bestreden worden. Terecht zijn in de bekende Grindr-zaak de daders voor de rechter gebracht. Het is in ons land gelukkig aan de rechter een oordeel te vellen over de nuances in elke zaak en ook over de hoogte van straffen. Daar blijf ik als burgemeester verre van. Als burgervader van de Dordtse LHBTI-gemeenschap wil ik echter wel kwijt dat als je een homo als zodanig uitscheldt en mishandelt, er wat mij betreft geen sprake is van gewoon geweld en straattaal, maar wel degelijk van homo-gerelateerd geweld. En dat we dat keihard zullen blijven bestrijden omdat je in Dordrecht gewoon je zelf mag zijn.

Het jaar 2018 was ook het jaar waarin tientallen bewoners van seniorencomplex Octant hun woning moesten verlaten door een potentieel gevaarlijke brand. Na een korte ontruiming en evacuatie konden alle bewoners weer terug naar hun huizen. Gelukkig waren er in 2018 ook mooie lichtpunten zoals de mooie finaleplaats in The Voice Senior voor de 71-jarige Dordtse zangeres Noble, de twee Edison-nominaties voor Nielson, het periodekampioenschap voor FC Dordrecht, de 10e jaargang van de cursus Dordtologie en wederom een geweldige editie van het EK shorttrack.

De jaarwisseling is traditioneel ook bij uitstek het moment om vooruit te kijken. Graag werp ik zodirect mijn blik op het komende jaar, maar allereerst vragen we het een aantal Dordtenaren: - Bekijk hier het filmpje (2) -

Als ik denk aan het komende jaar, denk ik aan onze stad die verder groeit en bloeit. Het komend jaar zullen forse stappen gezet worden om de noodzakelijke en gewenste woningbouwambities van Dordrecht waar te maken. Ook zal er verder worden gewerkt aan verbeteringen van ons wegen- en OV netwerk, de leefbaarheid in wijken, het ondernemersklimaat en de versterking van ons onderwijsaanbod. We doen dit als zelfbewuste, historische maar toekomstgerichte stad, met een verantwoordelijkheid voor en naar onze buurgemeenten in regio Drechtsteden en het zuidelijke deel van Zuid-Holland. Verder denk ik bij het jaar 2019 aan de voortzetting van ons bijzondere Synode-jaar, de komst van het grootse spektakel The Passion op 18 april aanstaande, waarbij ruim 3 miljoen TV-kijkers verwend worden met prachtige beelden van onze stad. En ik denk aan de voorbereidingen op het jaar erna, waarin we 800 jaar stadsrechten vieren van onze oudste stad van Holland.

Ik kom tot een afronding. Maar voordat ik dat doe, hebt u van mij nog wat tegoed. We zouden het nog hebben over: “Als ik de baas zou zijn van het journaal”. Een treffend lied, van Kinderen voor Kinderen. Maar als volwassenen kunnen we nog een heleboel leren van dit lied en ook van kinderen. In het algemeen zijn het immers geen kinderen die ruziën over kinderfeesten of over het uiterlijk van kinderhelden. Het zijn meestal ook geen kinderen die op social media of in onderling contact slechts meningen geven in plaats van vragen stellen, die hun oordeel snel klaar hebben, heel stellig zijn of niet durven te twijfelen. Teveel en te vaak zijn er in onze samenleving gekwetste inwoners en zwaar geschokte politici. Zijn het niet kinderen die juist veerkrachtig zijn, goed met tegenslagen kunnen omgaan, het lef hebben om iets niet zeker te weten, nieuwsgierig zijn en veel vragen stellen om wijzer te worden? Kinderen zien het positieve van dingen in. En kinderen durven nog wel eens een risicootje te nemen. Het zou de samenleving ten goede komen als volwassenen ook wat minder risico-avers zouden denken en handelen. Ik zeg altijd: een risicoloze samenleving bestaat niet. Kinderen hebben dat door. Heeft u overigens ooit kinderen onderscheid zien maken tussen mensen op grond van huidskleur, geloof, afkomst of geaardheid?

Dames en heren, mijn wens voor ons allen voor 2019: laten we samen verder bouwen aan onze mooie stad. In fysieke zin, aan de manier waarop mensen van buiten naar onze stad kijken, maar vooral aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Laten we leren van kinderen en wat vaker stelligheid van ons afwerpen. Wat minder snel oordelen en wat meer twijfelen. Wat meer het positieve van dingen inzien in plaats van de nadruk leggen op datgene waarover we kunnen klagen. Wat minder angstig en gekwetst zijn en wat meer risico nemen. Wat minder ruziën over een kinderfeest en ieders vrijheden wat meer respecteren. Wat minder in onze comfortzone blijven en wat meer contact leggen met mensen die we nog niet kennen.

Van kinderen voor kinderen naar Dordtenaren voor Dordtenaren. Zó doen we dat met bijna 120.000 inwoners op ons bescheiden eiland. Zó bouwen we verder aan onze stad. Zó worden we de baas van ons eigen journaal.

Ik wens u een geweldig 2019 toe!"