Busje Essenhof in bestelling

Op dinsdag 18 december 2018 besloot de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel voor de aanschaf van een elektrisch busje voor de Essenhof. Met dit busje worden mensen op verzoek opgehaald van bushalte Krispijnseweg en naar de begraafplaats gebracht, indien gewenst tot aan het te bezoeken graf. Het raadsbesluit waarin het budget is vrijgegeven is vlak voor de feestdagen genomen. Het busje is inmiddels in bestelling. Daar zit, net als bij elke nieuwe auto, enige levertijd op. In dit geval circa 12 weken.

Om die periode te overbruggen zijn afspraken gemaakt met Stroomlijn (bekend van de Drechthopper) voor de tijdelijke inzet van een zogeheten Essenhopper. Die is straks bereikbaar via een speciaal telefoonnummer. Het streven is deze Essenhopper begin februari in bedrijf te hebben tot het e-busje er is.
Voor mensen die tussen nu en begin februari van de bushalte naar de Essenhof willen, wordt tijdelijk maatwerk geleverd in de vorm van een taxi. Dat kan met een telefoontje naar de Essenhof (078-7708747) geregeld worden.

Er is dus op dit moment al voor iedereen een oplossing om van de bushalte Krispijnseweg naar de Essenhof te komen, zij het nog niet met het elektrische busje. Zodra de Stroomlijn-oplossing en daarna het elektrische busje in gebruik zijn, wordt daar uitgebreid over gecommuniceerd.

Voor wie is het elektrische busje bedoeld?

Vanaf de bushalte Krispijnseweg is het circa 500 meter lopen naar de begraafplaats. Voor mensen die afhankelijk zijn van het OV en slecht ter been zijn maar geen gebruik kunnen maken van de Drechthopper vormt deze afstand een obstakel. De service van de Essenhof biedt daarvoor een oplossing.