Website verkeersonveilige plekken levert 893 meldingen op

De oproep van de gemeente Dordrecht om verkeersonveilige plekken op een digitale kaart te prikken heeft 893 meldingen opgeleverd. Alle meldingen worden nu verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Vervolgens wordt het pakket samen met de Top 20 gebaseerd op ongevalscijfers voorgelegd aan de raad. De raad bepaalt de definitieve Top 20 en welke plekken daarvan dit jaar en de komende jaren worden aangepakt.

Wat cijfers op een rij:

  • In totaal zijn er 893 meldingen gedaan.
  • 39% van de meldingen zijn van fietsers, 30% automobilisten/motorrijders en 18% voetgangers. Bij de overige meldingen is een combinatie opgegeven of is deze niet ingevuld.
  • 60% van de meldingen gaan over kruisingen, rotondes of splitsingen.
  • 22% van de melders gaf aan een verkeerssituatie onveilig te vinden doordat er bijna ongelukken gebeuren. 18% meldt een onduidelijke verkeerssituatie en evenveel mensen melden een plek waar te hard gereden wordt.

Geen wedstrijd

Bij de oproep om verkeersonveilige plekken te melden is aangegeven dat het geen wedstrijd was. Het is niet zo dat er een ranglijst komt op basis van het aantal meldingen. Wel geeft het een goed beeld hoe Dordtenaren de verkeersveiligheid in Dordrecht ervaren en wat de verschillen zijn tussen de verkeersdeelnemers. Dat is naast objectieve data zeer waardevolle informatie om te komen tot een voorstel voor de aan te pakken plekken.

Hoe verder?

Alle meldingen worden nu verder verwerkt. Daarbij wordt ook al een eerste beeld gevormd wat de situatie ter plekke is. De ervaren onveiligheid en de suggestie voor verbeteringen worden daarbij meegenomen. Ook is belangrijk de combinaties te maken voor welk type verkeersgebruiker dit geldt. Die analyse kost even tijd. De verwachting is dat dit eind maart, begin april gereed is. Dat pakket wordt vervolgens aangeboden aan de raad samen met de 'objectieve' Top20 en een voorstel vanuit het college. De raad bepaalt vervolgens welke plekken dit jaar en de komende jaren aangepakt gaan worden.

De website Dordrecht.nl/Top20 is gesloten. Het melden van verkeersonveilige plekken blijft uiteraard mogelijk via de Wijklijn.