Vroeg Eropaf kan veel problemen en kosten voorkomen

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom starten de gemeente Dordrecht, het Sociaal Wijkteam Dordrecht en de woningcorporaties Trivire en Woonbron per 1 maart 2019 in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn met de pilot Vroeg Eropaf. De partijen werken samen om mensen met een beginnende betalingsachterstand weer op de rails te krijgen.

Wethouder Peter Heijkoop: "Inwoners met schulden melden zich in veel gevallen te laat aan voor schuldhulp. Meestal schamen zij zich voor hun schulden waardoor deze flink oplopen. We willen daarom zo vroeg mogelijk hulp bieden."

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer iemand een achterstand heeft, bijvoorbeeld in de betaling van huur, geven de corporaties, nadat ze hun eigen procedure hebben doorlopen om de betalingsachterstand met de huurder op te lossen, een signaal aan het wijkteam. Dan neemt een consulent van het Sociaal Wijkteam Dordrecht contact met de inwoner op. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsachterstand onder controle te krijgen. Vroeg Eropaf biedt hulp aan; inwoners mogen zelf beslissen of deze hulp aannemen.

Samen tegen armoede

In Dordrecht is armoede helaas aan de orde van de dag. Zo'n 9.600 huishoudens hebben concreet risico op (problematische) schulden en bij ca. 4.500 huishoudens zou hier al daadwerkelijk sprake van zijn. In 2017 ontving de Sociale Dienst Drechtsteden ca. 900 schuldhulpverzoeken van Dordtenaren. Leven in armoede en/of met problematische schulden heeft ingrijpende persoonlijke en maatschappelijke effecten. Daarom heeft de gemeente samen met maatschappelijke partners in de stad het programma ‘Samen tegen Armoede’ opgesteld. Het project Vroeg Eropaf is onderdeel van dit programma.