Proeven in Dordrecht om afvalscheiding te verbeteren

In Dordrecht scheiden we ons afval. Dat gaat best goed, maar kan en moet nog veel beter.

In ons afval zitten waardevolle grondstoffen die we door goed te scheiden opnieuw kunnen gebruiken. Dat is beter voor het milieu. Ook blijft er door afval te scheiden minder restafval over. Het wordt steeds duurder om restafval te verbranden, dus door beter te scheiden houden we de kosten beheersbaar.

Proeven afvalinzameling

Om bewoners te helpen met het scheiden van hun afval, willen we het makkelijker maken. Daarom zijn in Dordrecht proeven gestart om anders in te zamelen. We willen het inwoners makkelijker maken om aan huis afval gescheiden te houden. En we willen onderzoeken of de afvalscheiding daardoor verbetert.

In Oudelandshoek loopt al enige tijd een proef met een extra bak voor plastic, blik en drinkpakken. Bewoners konden kiezen of ze hier gebruik van wilden maken. 85% van het proefgebied doet dat inmiddels. De proef loopt goed.

In verschillende buurten in de stad (pdf, 710 kB) start eind maart een proef met een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken en een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt voor restafval. De grijze bak aan huis verdwijnt dan voor de inwoners die aan deze proef meedoen. Zij krijgen dus geen extra bak in de tuin. De bewoners in de proefgebieden hebben inmiddels een brief (pdf, 71,5 kB) ontvangen met meer informatie. Wie meer wil weten over de proef kan ook de veelgestelde vragen bekijken, mailen naar grondstoffen@dordrecht.nl of bellen met 14078.

Meer weten over afval scheiden

Twijfelt u wel eens welk afval er bij plastic, blik en drinkpakken mag? Of wilt u weten wat er met het afval gebeurt? Kijk dan eens op de speciale website www.hvcgroep.nl/plastic.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit!