Prik verkeersonveilige plekken op de kaart

Zijn er plekken die u verkeersonveilig vindt, meld deze dan op www.dordrecht.nl/top20. Dat kan tot en met zondag 24 februari 2019. De lijst met plekken die u aandraagt gaat samen met de Top 20 op basis van ongevalcijfers naar de gemeenteraad. Die stelt de definitieve Top 20 verkeersonveilige plekken vast en bepaalt welke plekken de gemeente de komende tijd aanpakt.

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het college van b&w. In het coalitieakkoord is afgesproken om een Top 20 van verkeersonveilige plekken op te stellen, en een eerste start te maken met het veiliger maken van die plekken. Het is belangrijk daar de ervaringen van Dordtse verkeersdeelnemers bij te betrekken.

Cijfers en beleving

De eerste stap was het opstellen van een Top 20 op basis van cijfers. Daarvoor zijn ongevallencijfers in de periode 2014 tot en met september 2018 geanalyseerd en gewogen. Ongevallen met gewonden of tussen snel en langzaam verkeer wegen bijvoorbeeld zwaarder dan alleen blikschade.
Maar ook als op een plek weinig ongevallen gebeuren, kan die toch als verkeersonveilig worden ervaren. Daarvoor is de informatie van Dordtenaren heel belangrijk. U neemt als voetganger, (brom)fietser of automobilist dagelijks deel aan het verkeer.

Op de kaart

U kunt daarom tot en met zondag 24 februari verkeersonveilige plekken op de kaart prikken via www.dordrecht.nl/Top20. Ook stellen we een aantal vragen over de plek die wordt aangedragen. Het is niet nodig om naam en emailadres achter te laten. Er zit geen limiet aan het aantal plekken dat kan worden aangewezen. Het is alleen geen wedstrijd. Het is niet zo dat de meest genoemde plek automatisch in de lijst komt of als eerste wordt aangepakt. Natuurlijk kunnen we niet alle de gemelde plekken aanpakken. Wel gaan we de situatie van de genoemde plekken bekijken.

Meer informatie zoals de Top 20 op basis van cijfers is te vinden op www.dordrecht.nl/veiligverkeer