Nieuwe visie over de opvang van kwetsbare mensen in onze stad

Voorkomen dat mensen dakloos worden. Mensen sneller door laten stromen naar een woning of passende woonvorm. De opvang van dak- en thuislozen bij het leger des Heils aan het Kromhout vernieuwen en het aantal gebruikers halveren. Met de uitvoering van de visie ‘Van opvang naar wonen 2020-2025’ gaan we aan de slag met betere opvang en minder overlast in de buurt.
Het college van B&W heeft de visie naar de gemeenteraad gestuurd voor besluitvorming. Meer informatie hierover in dit persbericht. Hier vindt u ook de factsheet en de raadsinformatiebrief dagopvang Leger des Heils.