Kerstmarkt Dordrecht: vragen en antwoorden

De afgelasting van de Kerstmarkt Dordrecht op 14 en 15 december 2019 heeft veel vragen opgeroepen. Daar willen we graag een antwoord op geven.

De Kerstmarkt Dordrecht 2019 verliep anders dan die van vorige jaren. Op vrijdag 13 december was de grootste Kerstmarkt van Nederland sfeervol als altijd. De organisatie zag zich echter genoodzaakt in verband met de weersvoorspellingen om de markt op zaterdag 14 en later ook de zondag 15 december af te gelasten. Op beide dagen werden harde windstoten (windkracht 7-8) verwacht. Het was een moeilijke beslissing maar  noodzakelijk met het oog op de veiligheid van bezoekers, kraamhouders en inwoners van de binnenstad . We begrijpen de teurstelling. Ook Dordrecht Marketing en de gemeente werken een jaar lang aan de voorbereidingen van de markt. 

Er waren vanzelfsprekend veel vragen over het niet doorgaan van de Kerstmarkt. De antwoorden op een aantal veel gestelde vragen vindt u hieronder.

Wie heeft  het besluit om de markt af te blazen genomen?

Het besluit voor de afgelasting op zaterdag is genomen in overleg tussen de organisatie, de nood- en hulpdiensten en de burgemeester. Bij het overleg waren, naast de organisatie van de Kerstmarkt, politie, brandweer, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GHOR, EHBO en OOV (afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente) aanwezig. Het besluit over de afgelasting op zondag is genomen in overleg tussen de organisatie, OOV en de burgemeester.

Wat waren de weersvoorspellingen?

De kramen op de markt zijn veilig tot windkracht 5. De tenten aan de haven en op andere plekken moeten vanaf windkracht 6 worden gesloten en ontruimd. Dat geldt ook voor windstoten met die kracht.

  • Voor zaterdag werd windkracht 5/6 voorspeld met windstoten 7/8 (70 km/u). 
  • Voor zondag werd windkracht 5 voorspeld met windstoten 6/7 (60 km/u). En een kans van 50% op buien met windstoten van windkracht 8 of meer.

Voor beide dagen gold dat het moment van die windstoten onzeker was. Ze kunnen van het ene moment op het andere optreden. Het kan het ene moment windstil zijn terwijl er het volgende moment een (zeer) harde windvlaag is. De Kerstmarkt Dordrecht maakt gebruik van gespecialiseerde weerbureaus, waaronder een speciale afdeling van het KNMI. Daarmee is regelmatig direct contact geweest.

Hoe was het weer uiteindelijk echt?

Op zaterdag waren er tussen 16.30 en 19.30 uur windstoten met windkracht 8 (70km/u). Op zondag waren er in de vroege ochtend, het moment waarop opgebouwd had moeten worden, windstoten met windkracht 8. In de middag waren er windstoten met windkracht 7. Op beide dagen dus ruim boven de veilige norm.

Maar de zon scheen toch op zondag?

Dat klopt. Het vervelende is dat je wind en vooral windstoten niet altijd ziet. Ook op zondag waren er 's middags windstoten van 60 km/u (windkracht 7).

Had de Kerstmarkt achteraf gezien door kunnen gaan?

Op zaterdag had de Kerstmarkt rond 16.30 uur ontruimd moeten worden . Dat betekent dat  75-100.000 mensen het terrein moeten verlaten, terwijl handelaren hun spullen in veiligheid proberen te brengen. Ook dat brengt risico’s met zich mee. Op zondag waren de windstoten ook boven de veilige norm. Omdat ontruimen zogezegd ook risico's met zich meebrengt, zou op dat moment mogelijk besloten zijn niet te ontruimen.

Op zaterdag is er het nodige beschadigd en omgewaaid. De schade kon beperkt worden doordat iedereen van de organisatie , inclusief bewakers, zich kon richten op problemen die de wind veroorzaakte. Bij ontruiming was de schade waarschijnlijk veel groter geweest en de risico's voor het publiek ook. Omdat bewakers zich dan op het veilig van het terrein begeleiden van bezoekers hadden moeten richten.

Had de beslissing niet eerder/later genomen kunnen worden?

De Kerstmarkt is een ingewikkeld evenement dat je niet met een druk op de knop 'aan- en uit kunt zetten'. De weersverwachting voor de zaterdag was al de hele week ongunstig. Vrijdag om 11.30 uur was er een overleg tussen organisatie en de hulpdiensten. Toen is het besluit genomen.

Afgelasten is veel werk: publiek, leveranciers, kraamhouders en anderen moeten allemaal zo goed mogelijk bericht worden. Er moeten extra maatregelen genomen worden, die niet standaard in planning en draaiboek staan.

De weersberichten voor zondag werden steeds slechter. Om 20.00 uur op zaterdag kon niet langer gewacht worden met het nemen van een beslissing. Daarom is een besluit genomen op basis van de op dat moment beschikbare informatie (voorspellingen).

Houden de organisatie en de gemeente nu geld over?

Nee. De begroting van de Kerstmarkt Dordrecht is circa € 350.000. De helft daarvan wordt gedekt door een subsidie van de gemeente. De andere helft komt uit andere opbrengsten: bijdragen van handelaren, horecawagens, sponsoren. De afgelopen drie jaar waren er tekorten in de exploitatie. Dordrecht Marketing heeft die uit eigen middelen betaald.

Dagen van het evenement afgelasten is duurder dan ze door laten gaan. Het vergt extra inzet van personeel, leveranciers en anderen, die betaald moet worden. Dan is erook nog de schade .Daarvoor is de organisatie verzekerd.

Krijgen deelnemers hun geld terug?

Ondernemers en horeca die betalen voor deelname aan de Kerstmarkt gaan vooraf akkoord met de Algemene Voorwaarden. Daarin staat dat als het evenement om welke reden dan ook niet door kan gaan zij geen recht hebben op teruggave van hun deelnemersbijdrage. Omdat sprake is van zeer bijzondere omstandigheden (twee afgelaste dagen) heeft de gemeente besloten een gebaar te maken. De gemeente stelt op dit moment regeling op . De regeling is alleen voor partijen die betaald hebben om te mogen deelnemen.

Hebben de organisatie en de gemeente Dordrecht spijt van de beslissing?

Nee. Op basis van de beschikbare informatie en voorspellingen was dit de enig mogelijke beslissing. We konden geen enkel risico nemen met het oog op de veiligheid van kraamhouders, bezoekers en inwoners van de binnenstad. Het was een emotioneel lastige beslissing: we willen liever niet afgelasten. Het kon helaas niet anders.