Houd de lijn vrij voor blinden

Kent u die geribbelde tegels op de grond die lijnen vormen op straat en bij stations? Dat zijn geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Helaas staan er vaak obstakels, zoals fietsen of mensen, op de lijnen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Dinsdag 9 april trekt een promoteam door Dordrecht met als boodschap: Houd de lijn vrij!

In de week van 8 tot en met 15 april vragen de samenwerkende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking aandacht voor het vrijhouden van de geleidelijnen.

Stickertegel Vrijhouden bij geleidelijnen voor blinden en slechtziendenMensen die slechtziend of blind zijn, voelen met hun taststok of voeten de ribbels om veilig van A naar B te komen. Wanneer er obstakels op de lijn staan, zoals fietsen, koffers, reclameborden of mensen, levert dat veel hinder en zelfs gevaarlijkse situaties op voor de gebruikers. De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt erdoor beperkt. Over straat lopen zonder goed zicht is al lastig genoeg en wordt op deze manier onnodig, uiteraard onbedoeld, extra moeilijk gemaakt. De boodschap luidt dan ook: Houd de lijn vrij!

Promotieteams gaan in de campagneweek de straat en een tiental stations op om het publiek te informeren en te flyeren. In de deelnemende gemeenten worden op straat stickertegels naast de geleidelijnen geplakt met hierop het campagne icoon. Het icoon bestaat uit een figuur die met een taststok over de geleidelijn loopt met daaronder de tekst 'vrijhouden!'. Een duidelijke boodschap aan iedereen die de tegel tegenkomt.

In Dordrecht gaat het promoteam op pad op dinsdag 9 april van 10.00 uur tot 12.00 uur. En op woensdag 10 april van 14.00 uur tot 16.00 uur.