Nieuwe informatieborden op Polder Stededijk

Op polder Stededijk zijn nieuwe informatieborden geplaatst. Het eerste bord ligt op de route van Kort en Lang Ambacht naar Polder Stededijk. Het tweede bord staat op de ‘Stort van Troost’, de naam waaronder de voormalig stortplaats bekend staat. De borden geven informatie over de route die je kunt lopen, het ontstaan van de polder, en de geschiedenis en het beheer van de oude stortplaats. De borden zijn geplaats door Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Polder Stededijk maakt deel uit van de Biesbosch en is alleen per bootje te bereiken. Het gebied heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld als natuurgebied. Er zijn kreken aangelegd met een directe verbinding met de Doode Kikvorschkil. Er zijn 2 openingen gemaakt in de kade en bestaande sloten zijn uitgegraven tot geulen. Op deze manier keert het getij terug. Het getijdeverschil is ongeveer 80 cm. Bij vloed staan de slikkige oevers onder water en bij eb vallen ze droog en ontstaan gunstige omstandigheden voor vissen, bevers, vogels en planten zoals bies, lisdodde en riet. Voor natuurliefhebbers en wandelaars is een pad aangelegd waardoor het mogelijk is een rondje te lopen van ongeveer 4,5 km.

€ 1,-

In 2015 heeft de gemeente Dordrecht de polder voor € 1, – gekocht om er samen met Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland een nieuwe toekomst aan te geven. De voormalige afvalstortplaats, ook bekend als de Stort van Troost, is afgedekt met schone grond en voorzien van een grondwaterbeheerssysteem. Het gebied heeft nu als natuur- en recreatiegebied een mooie, nieuwe bestemming.

Download hier de PDF om het bord te kunnen lezen.

 

Bord polder Stededijk