Vanaf 15 oktober kunt u uw rijbewijs online aanvragen

Met ingang van 15 oktober is het in de gemeente Dordrecht mogelijk het rijbewijs online aan te vragen. Online aanvragen is alleen mogelijk bij het verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën.

Om het rijbewijs online te verlengen, heeft u een pasfoto nodig. Deze pasfoto laat u maken bij een erkende fotograaf. Zie hiervoor de website www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. Voor inloggen bij de online aanvraag heeft u de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau nodig. Hiermee geeft u toestemming voor de eenmalige controle van het identiteitsbewijs Zie www.digid.nl/over-digid/app voor meer informatie. Het door u online aangevraagde rijbewijs heeft de normale geldigheid van 10 jaar. Na de proef van minimaal 1 jaar besluit het RDW of en hoe de online aanvraag vervolg krijgt.

Uitgelicht