Vanaf 15 oktober kunt u uw rijbewijs online aanvragen

U kunt voortaan in Dordrecht uw rijbewijs online verlengen of een categorie toevoegen. U hoeft dan maar 1 in plaats van 2 keer naar de Stadswinkel; alleen om het nieuwe rijbewijs af te halen.

Het RDW stuurt u 2 dagen na uw aanvraag een bericht dat uw nieuwe rijbewijs klaar is. De gemeente stuurt u een sms of e-mail wanneer het bij de balie klaar ligt.

Om het rijbewijs online te verlengen, heeft u een pasfoto nodig. Deze pasfoto laat u maken bij een erkende fotograaf. Zie hiervoor de website www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. Voor inloggen bij de online aanvraag heeft u de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau nodig. Hiermee geeft u toestemming voor de eenmalige controle van het identiteitsbewijs Zie www.digid.nl/over-digid/app voor meer informatie. Het door u online aangevraagde rijbewijs heeft de normale geldigheid van 10 jaar. Na de proef van minimaal 1 jaar besluit het RDW of en hoe de online aanvraag vervolg krijgt.