Geef uw mening over de nieuwe regels voor uitstallingen in de Binnenstad!

De regels voor uitstallingen in de binnenstad zijn verruimd voor ondernemers en bewoners van de binnenstad. Het college heeft op 16 oktober besloten om deze nieuwe regels vrij te geven voor inspraak.

Iedereen kan in de periode tussen 19 oktober en 30 november 2018 zijn mening insturen (zienswijze indienen) over deze regels. U kunt uw mening (zienswijze) sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, ter attentie van Cluster Wijken/uitstallingen, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Meer mogelijkheid

Ondernemers en bewoners van de binnenstad krijgen meer mogelijkheden om bankjes, bloembakken en uitstallingen voor hun pand te plaatsen. Als zij zich houden aan de verruimde richtlijnen hoeven ze ook geen vergunning aan te vragen. Het college wil met deze versoepeling van de regels de levendigheid van de binnenstad vergroten. Voortaan mogen bewoners en ondernemers voorwerpen voor hun hele gevel uitstallen, zolang de ingang maar vrij blijft. Ook moet er voldoende ruimte overblijven voor voetgangers (1 meter 50) en in winkelwandelstraten 3 meter 50. De uitstallingen mogen maximaal een meter uitsteken uit de gevel. Bankjes, bloembakken en dergelijke mogen buiten blijven staan, commerciële uitstallingen mogen alleen buiten tijdens de openingstijden van de winkel. Bewoners van het havengebied mogen ook zitjes aan het water neerzetten (niet in de parkeervakken), als ze die 's avonds daar wel weghalen.

Inzien

De besluiten over de verruiming van de regels voor uitstallingen liggen als ontwerp vanaf 19 oktober ter inzage in de hal van het Stadskantoor. U kunt de documenten ook hieronder downloaden.

B&W-besluit nadere regels uitstallingen binnenstad
B&W-voorstel uitstallingen
Toelichting op de nieuwe nadere regels uitstallingen binnenstad