Geef uw mening over aanwijzingsbesluit Stichting Dordrechts Dierentehuis!

De gemeente wil de Stichting Dordrechts Dierentehuis aanwijzen om de taak van het opvangen, vervoeren en en het afmaken van dieren uit te voeren. Het college heeft op 2 oktober besloten om dit 'aanwijzingsbesluit' vrij te geven voor inspraak.

Iedereen kan in de periode tussen 5 oktober en 16 november 2018 zijn mening insturen (zienswijze indienen) over dit aanwijzingsbesluit. U kunt uw mening (zienswijze) sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, ter attentie van Cluster Wijken/DAEB, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

De inspraakprocedure voor het voorgenomen aanwijzingsbesluit en het B&W-voorstel DAEB kunt u hieronder downloaden.
Inspraakprocedure voorgenomen aanwijzingsbesluit Stichting Dordrecht Dierentehuis
B&W-voorstel DAEB inzake bekendmaking DAEB