Dordtse Lenteschool aan de slag met pilots tegen klimaatverandering

Deze week is 'De Dordtse Lenteschool' gestart. Dat is de naam voor de Pilotschool Klimaatadaptatie, die van 28 mei tot en met 1 juni plaatsvindt in het SpuiLAB210, aan de Spuiboulevard 210.

Een week lang werken experts, studenten, beleidsmakers en belanghebbenden van publieke en private partijen samen om Dordtse pilots klaar te stomen, om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

In het bijzonder gaat het om pilotprojecten die Dordrecht, waterschap Hollandse Delta en Provincie Zuid-Holland ontwikkelen zodat Dordrecht een groenblauwe, klimaatadaptieve stad kan worden. De pilots gaan over groenblauwe projecten in de breedste betekenis. We willen zoveel mogelijk facetten de revue laten passeren. Daarom variëren de projecten in schaal, fase van ontwikkeling, thema en betrokken partijen. Een belangrijke voorwaarde is dat ze erg kansrijk zijn om een vervolgtraject te hebben. De pilotprojecten zijn de voorlopers voor een grootschalige aanpak in de toekomst. De drie pilots zijn: Waterkraan (Nieuwe Dordtse Biesbosch/Schenkeldijk), Wantijzone XL (inclusief Maasstraat en Noordbovenpolder) en Vogelbuurt.

Pilotprojecten

De pilot Waterkraan heeft waterkwaliteit als hoofdthema, met daarnaast groenontwikkeling en recreatie en sport. Waterschap Hollandse Delta is de trekker ervan. Felixx landschapsarchitecten coacht het pilotteam dat hiermee aan de slag gaat. Het pilotteam gaat onderzoeken hoe schoon water uit de Nieuwe Dordtse Biesbosch gebruikt kan worden in de stad. De Gemeente Dordrecht is trekker van de pilot Wantijzone XL. Loes Verhaart coacht dit pilotteam. Het hoofdthema is synergie tussen woonmilieus en natuur. Het gaat daarbij om ecologie, wonen, werken en industrie. We onderzoeken de meerwaarde van natuur in de stad, de mogelijkheden voor recreatie en seizoensfuncties, en de mogelijkheden voor hergebruik van slib. Ook van de pilot Vogelbuurt is de Gemeente Dordrecht de trekker. Medewerkers van de gemeente en Woonbron, de Sportraad en het Vogelnest coachen dit pilotteam. Het hoofdthema is gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie als aanjager voor revitalisering en sociaaleconomische ontwikkeling van de buurt.

Pilotteams

De deelnemers aan 'De Dordtse Lenteschool' ontwikkelen strategieën en maken ontwerpen. Ze werken ecologische principes uit, onderzoeken financiële en wettelijke kaders of stellen concrete klimaatadaptieve maatregelen vast. Allemaal met het oog op een groenblauwe stad. Het is een diverse groep van studenten water management, bouwkunde, environmental management, communicatie, beleid en landschap architectuur. De studenten zijn afkomstig van Wageningen University & Research (WUR), Hogeschool Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Academie van Bouwkunst. Verder bestaan de pilotteams uit medewerkers van waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, Gemeente Dordrecht, Felixx landschapsarchitecten, IHE Delft en stedenbouwkundige Loes Verhaart. Vrijdag presenteren de teams hun resultaten.

SpuiLAB210

SpuiLAB210 is gevestigd in het voormalige Rabobank gebouw aan de Spuiboulevard 210. Hier werken verschillende partijen de komende jaren samen aan een mooier, groener Dordrecht dat voorbereid is op extreme weersomstandigheden en hoogwater. Niet alleen professionals en overheden. Het is de plek voor samenwerking en ontmoeting met inwoners en ondernemers die hierover willen meedenken, zorgen uiten en ideeën bespreken. Op de website Ons water in Dordrecht staat meer informatie over de manier waarop we in Dordrecht samenwerken aan het water.