Winnaars oude kerstbomenactie 'Sleep je rijk' gehuldigd

De acht jeugdige winnaars van de kerstbomen inzamelactie 'Sleep je rijk', zijn op woensdag 7 maart 2018 in de jachtkamer van het stadhuis in het zonnetje gezet door wethouder Duurzaamheid, Rik van der Linden. Hij overhandigde de uitgeloofde prijzen van 100 euro en 50 euro uit aan de kinderen.

De eerste prijs was voor Willem Cornet (11 jaar) en David Krijgsman (12), die samen 396 kerstbomen ophaalden. Geen onbekenden voor de gemeente, want deze jongens wonnen vorig jaar ook. Een gedeelde twee plaats (126 kerstbomen) was voor Job de Haas (10), Max Molenaar (10)  en  Ward van der Sluis (10) uit Dubbeldam en voor de kinderen Delikus; Hediye Esra (9), Nusret Dlikus (7) en Huru (10). 

'Sleep je rijk' groot succes

De kinderen haalden samen in totaal 648 oude kerstbomen op. Dit is 10% van het totaal aantal van 6737 ingeleverde kerstbomen. Dit aantal is 34% meer dan twee jaar geleden, in 2016 werd ingeleverd aan kerstbomen. Vorig jaar was ook al een flinke stijging te zien in het aantal ingeleverde kerstbomen. Toen zijn 27% meer kerstbomen ingeleverd dan in het jaar 2016. De gemeente verwachtte toen 10% meer bomen op te halen. De flinke stijging ten opzichte van 2016 lijkt te komen doordat de gemeente vanaf 2017 begonnen is met het uitdelen van stempelkaarten en het uitloven van prijzen onder de actienoemer 'Sleep je rijk'. De kinderen verzamelen oude kerstbomen, die jammer genoeg op straat of naast de container zijn neergezet na de kerstdagen en dus rondslingeren in de openbare ruimte. Het is de bedoeling dat mensen de bomen naar de milieustraat brengen of inleveren op de speciale inzameldagen die de gemeente organiseert.

De kinderen halen veel bomen ook deur-tot-deur op. De ingeleverde bomen krijgen een goede bestemming. Ze dragen bij aan duurzaamheid, omdat ze worden versnipperd en gebruik als bodembedekking in bijvoorbeeld stadsboerderijen. Dit jaar zijn diverse bomen als speelgoed gebruikt voor olifanten in dierentuinen.

Wethouder Rik van der Linden: 'De kinderen hebben erg hard gewerkt en daar mag dan iets tegenover staan. Het is ook een stimulans voor andere kinderen, dat ze zien dat het loont om goed voor onze omgeving te zorgen. We zijn blij dat ze het ook leuk vinden om te doen en dat de actie ook zo succesvol is.'