Mentorproject voor scholieren groep 8 gestart

Het project School's cool ging woensdag 7 maart 2018 van start. Wethouder Onderwijs Peter Heijkoop trapte samen het project feestelijk af samen met jongerenwerkorganisatie R-Newt en basisschool De Fontein. School's cool is een landelijk initiatief dat vrijwillige mentoren koppelt aan scholieren die wat extra steun kunnen gebruiken bij de overgang van groep 8 van de basisschool naar de brugklas.

Met School's cool krijgen kinderen een eigen thuismentor die hen gedurende een langere periode persoonlijk begeleidt. De thuismentor helpt de leerling met huiswerk, het plannen ervan, met hun agenda bijhouden en het leren leren. Een mentor geeft ook aandacht aan andere zaken zoals het leren opkomen voor jezelf, vragen durven stellen en actief meedoen met een discussie in de klas. Ook beroepskeuze kan aan de orde komen.

R-Newt start tegelijkertijd met Mentor Maatwerk ROC. Dit is een mentorproject voor jongeren die van het voortgezet onderwijs overstappen naar het MBO. Dit project wordt samen uitgevoerd met ROC DaVinci, de Entreeopleiding en MBO 2 Economie.

School's cool/Mentor Maatwerk Junior wordt in Dordrecht uitgevoerd door het jongerenwerk R-Newt en wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Rabobank Foundation, School's cool Nederland en de Gemeente Dordrecht.