Haal 17 maart gratis compost af

Op zaterdag 17 maart is de jaarlijkse compostdag. U kunt dan tussen 10.00 en 16.00 uur op vijf plekken gratis compost afhalen om te gebruiken in uw tuin.

De compost is vrij van onkruidkiemen en geschikt voor biologische teelt.

De gemeente en afvalinzamelaar HVC hebben de compostdag samen opgezet. Zo krijgt u iets terug voor uw inspanningen om groente, fruit- en tuinafval (gft) te scheiden. Doordat u gft gescheiden aanbiedt, kan HVC er compost van maken.

Uitgelicht