Definitieve uitslag verkiezingen gemeenteraad en referendum

In een openbare zitting heeft het centraal stembureau vanmorgen de uitkomst van de stemming vastgesteld voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 2018.

Het hoofdstembureau maakt het aantal uitgebrachte stemmen bekend per partij en per kandidaat. In een aansluitende openbare zitting stelt het centraal stembureau de uitslag van de stemming vast. Daarbij maakt het de zetelverdeling en de gekozen kandidaten bekend.

Uitslag referendum

Direct na de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad, stelt het hoofdstembureau voor de kieskring Dordrecht de uitslag vast van het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De kieskring is een totaal van 32 gemeenten. Daarnaast maakt het centraal stembureau de uitslag bekend van dit referendum in Dordrecht.

Meer informatie

Meer details over de verkiezingen zijn te vinden op het dashboard.

Csv-bestanden van de uitslagen kunt u downloaden via het dataplatform voor open data.