College in gesprek over een groeiende én bereikbare stad

Het college van burgemeester en wethouders wil dat Dordrecht gaat groeien. En die groeiende stad moet bereikbaar blijven. Over deze onderwerpen sprak het college vrijdag met vertegenwoordigers van Nera Vastgoed, Heijmans en ProRail.

De ontwikkeling van de Spuiboulevard en omgeving biedt goede kansen om het gehele gebied een impuls te geven. Bijvoorbeeld door kantoorpanden om te vormen tot woonappartementen, zoals Nera Vastgoed op twee locaties doet. Spuiboulevard 100 is daarin al vergevorderd. Het college kreeg hier een toelichting over de aanpak en de verdere kansen voor het gebied.

Spoorzone

In het Onderwijsmuseum ging het gesprek verder. Met Heijmans werd gesproken over de Spoorzone. Op diverse plekken langs het spoor zijn kansrijke plekken om Dordrecht verder te ontwikkelen. Maar er zijn ook beperkingen. Hoe pak je dat gebiedsgericht aan? Dat was een belangrijk onderwerp van gesprek.

Station en goederenvervoer

Dordrecht is goed bereikbaar en moet dat blijven, ook als de stad groeit. Daarbij horen goede spoorverbindingen en een hoogwaardig stationsgebied. Met name aan de zuidzijde van het stationsgebied (de kant bij het Weizigtpark) moet de kwaliteit verbeteren. Daarin speelt onder meer ProRail een rol, bijvoorbeeld bij een nieuwe fietsenstalling. Maar uiteraard is er ook gesproken over de gevolgen van het goederenvervoer door Dordrecht. Naast veiligheid gaat het dan ook om de invloed op ontwikkelingen rond het spoor en de ruimte voor personenvervoer.

College in gesprek over groeiende en bereikbare stad

Voortzetten gesprekstafels

Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord zijn gesprekstafels georganiseerd. Daarin is met externe partijen gesproken over verschillende thema's. Het nieuwe college zet die aanpak voort, zoals nu over de opgaven Bouwende en Bereikbare Stad. Eerder werd al over de opgave Levendige Binnenstad gesproken met strategische partners.

Uitgelicht