Ondernemers zetten zich in voor een kauwgomvrije binnenstad

Platgetrapte kauwgom die jarenlang op straat blijft voor veel mensen een ergernis. De ondernemers in de binnenstad van Dordrecht willen hier graag iets aan doen. Daarom is de gemeente samen met ondernemers gestart met een proef om de binnenstad kauwgomvrij te maken.

Vooral bij de ingang van winkels in het centrum is kauwgom een probleem. De gemeente Dordrecht ondersteunt de actieve ondernemers graag in hun missie. Ondernemers kunnen daarom een verplaatsbare kauwgompaal aanvragen en zo hun steentje bijdragen aan een schone stad. Ondernemers die eerder al een peukenpaal hebben gekregen kunnen een kauwgombak aanvragen die  aan de peukenpaal gehangen kan worden.

Bruikbare materialen

Eerder dit jaar zijn op een paar plekken in de binnenstad al aparte kauwgomafvalbakken geplaatst. De ingezamelde kauwgom wordt vervolgens gerecycled tot bruikbare materialen, zoals potloden en linialen. De straten in de binnenstad die onderdeel zijn van deze proef zijn de Bagijnhof, Achterom, de Sarisgang en de Vriesestraat.

'n Schone straat...je hebt het zelf in de hand!

De kauwgomactie is samen met de eerdere actie rond peuken onderdeel van de campagne 'n Schone stad...  want winkelen, een hapje eten en een wandeling maken door de binnenstad is nu eenmaal fijner als het schoon is. Dat kunnen we alleen samen bereiken.

Meedoen is makkelijk

Ondernemers die graag een verplaatsbare kauwgompaal bij hun winkel willen, kunnen een email sturen naar giel.hakman@planterra.nl.
Verder kunnen alle ondernemers en bewoners natuurlijk het hele jaar al hun steentje bijdragen aan een schone stad door gratis een zwerfafvalknijper en vuilniszakring op te halen bij Weizigt. Kijk op: www.weizigt.nl/dordtse-doorpakkers/zwerfafval-opruimen