Mogelijk een productiefout in reisdocumenten

In de periode van april tot en met juni 2018 heeft zich mogelijk een technisch probleem voorgedaan bij het maken van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Heeft u in die periode een nieuw reisdocument aangevraagd? Dan heeft u hierover een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Bij 1 van de 23 echtheidskenmerken in de chip van het document, is een fout ontstaan. Bij slechts 1% van de aangevraagde documenten heeft zich deze fout voorgedaan.

Reisdocument wel geldig

Uw reisdocument is wel geldig, u mag hier dan ook gewoon mee reizen. Als bij uw document dit echtheidskenmerk niet werkt, is elektronische controle bij de grensovergang niet mogelijk. U moet zich dan, bijvoorbeeld op Schiphol, persoonlijk melden bij de douane voor grenscontrole. U kunt zelf controleren of uw document deze fout bevat. Dit doet u met de gratis 'BZK-ID' app (deze werkt alleen op Android telefoons). U mag natuurlijk ook langskomen in de Stadswinkel om uw document te laten controleren. In de centrale hal pakt u hiervoor een volgnummer 'Afhalen document'.

Meer informatie vindt u op de website van Ministerie van Binnenlandse Zaken

Foto van een paspoort

Uitgelicht