Update hoge waterstand woensdag 3 januari, beperkte kans op overlast

Het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht is hoger dan gebruikelijk. Dat is vooral te merken in het historisch havengebied.

De hoogste waterstanden die Rijkswaterstaat de komende periode verwacht, zijn:

 • 2.09 meter boven N.A.P. op woensdag 3 januari om 18.00 uur; 
 • 2.01 meter boven N.A.P. op donderdag 4 januari om 05.30 uur;
 • 2.00 meter boven N.A.P. op donderdag 4 januari om 19.50 uur;
 • 1.85 meter boven N.A.P. op vrijdag 5 januari om 06.30 uur

Bij deze waterstanden is er kans op beperkte overlast. Het kan zijn dat op een aantal kades water komt te staan. Doordat de kades ter hoogte van de bebouwing hoger zijn dan aan de waterkant, is de kans beperkt dat water ook de panden bereikt. De gemeente adviseert bewoners van lage panden om alert te zijn.

(Delen van) de volgende kades bevinden zich lager dan de verwachte waterhoogte:

 • Kraansteiger (+1,74 m)
 • Leuvehaven (+1,90 m)
 • Bomkade (+1,92 m)
 • Houttuinen (+1,95 m)
 • Hooikade (+1,95 m)
 • Taankade (+1,96 m)
 • Korte kalkhaven (+1,97 m)
 • Aardappelmarkt (+2,00 m)
 • Knolhaven (+2,00 m)
 • Blauwpoortsplein (+2,01 m)
 • Bomhaven (+2,02 m)
 • Draai (+2,05 m)
 • Papendrechtsestraat (+2,06 m)
 • Pottenkade (+2,10 m)
 • Riedijkshaven (+2,10 m)
 • Buiten Kalkhaven (+2,10 m)
 • Keizershof (+2,12 m)

Onderstaande kades liggen voor deze waterstand hoog genoeg, maar het is mogelijk dat golven ook voor water op deze kades zorgen.

 • Buiten Walevest (+2,19 m)
 • Maartensgat (+2,20 m)
 • Binnenkalkhaven (+ 2,23 m)
 • Groothoofd (+ 2,23 m)
 • Mattensteiger (+ 2,23 m)
 • Achterakkers (+ 2,25m)
 • Boomstraat (+ 2,25m)
 • Wolwevershaven (+ 2,25m) 

Alert

De coördinator hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachte waterstanden zijn, ruim voordat die waterstand zich voordoet, bij de gemeente bekend. Als de verwachte waterstanden niet hoger worden dan 2,20 meter boven N.A.P., onderneemt de gemeente geen actie.

Actie bij hogere standen dan 2,30 meter boven N.A.P.

Als er waterstanden worden verwacht van hoger dan 2,30 meter boven N.A.P., onderneemt de gemeente actie. Zij vult en verstrekt zandzakken in het historisch havengebied, zet een deel van dat gebied af en vraagt mensen hun auto uit het gebied weg te halen.

Bewoners en ondernemers in het buitendijkse deel van het historisch havengebied ontvangen in dat geval een waarschuwing.  

Lees alles over hoogwater in Dordrecht op de pagina Hoogwater.