Spuihaven weer helemaal schoon

Het water in de Spuihaven is weer schoon. Daarvoor hebben het waterschap Hollandse Delta en de gemeente samen gezorgd.

De afgelopen maanden is gebaggerd en veel vuil uit het water verwijderd. Verder is gemaal Noordersluisdam aan de Noordendijk geschikt gemaakt voor het doorspoelen van water uit de stad.

In het najaar van 2017 is op verschillende plekken in de stad gebaggerd. De werkzaamheden aan de Spuiboulevard vormden daarvan het slot. De Spuihaven is na het baggeren weer op de juiste diepte en breedte gebracht. Dat gebeurde van de Prinsenstraat tot de Noordendijk/Torenstraat en van de hevel Zuidersluisdam tot het gemaal Noordersluisdam. In totaal is met vrachtwagens 7.000 m3 modder afgevoerd. Dat is een hoeveelheid die genoeg is om 20 eengezinswoningen tot de nok toe mee te vullen. Modder ontstaat door afgestorven waterplanten en bladeren die naar de bodem zakken.

Geen stankoverlast meer

Dankzij het baggeren hebben planten en dieren in het water nu volop gelegenheid zich te ontwikkelen. Waterplanten, vissen en andere waterdieren krijgen weer voldoende zuurstof, ruimte en licht. Ook de stankoverlast tussen de Noordendijk en de Sint Jorisweg is voorbij. Het gemaal kan het stilstaande water doorspoelen.

Havens, sloten, singels en vijvers zijn onmisbaar voor het opvangen en afvoeren van regenwater. Goed onderhoud is daarom belangrijk. Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta onderhouden samen het water in de stad. Maar iedereen die aan het water woont, kan een steentje bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld door geen brood in het water te gooien en door bomen en struiken langs de waterkant op tijd te snoeien, zodat er zo min mogelijk bladeren in het water vallen. Samen houden we de stad schoon.