Qbuzz nieuwe busvervoerder vanaf eind 2018

Dordrecht krijgt een nieuwe busvervoerder. De provincie Zuid-Holland heeft vandaag bekendgemaakt dat Qbuzz B.V. vanaf eind 2018 het busvervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden mag verzorgen. Ook de regionale treinverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht (de MerwedeLingelijn) valt onder de nieuwe concessie. De concessie geldt voor een periode van 8 jaar met twee keer een optie tot verlenging.

De provincie schreef in 2017 een openbare aanbesteding uit. Behalve Qbuzz dongen EBS en de huidige vervoerder Arriva mee naar het contract.

De gunning is het resultaat van een goed (aanbestedings)proces, waarin ook onze regio nauw heeft samengewerkt met de provincie. In dit proces was oog en oor voor de verschillende belangen binnen de Drechtsteden. Dat is terug te zien in het bericht van de provincie: het belang van een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk met aansluiting op stad- en streeklijnen, snelle(re) busverbindingen vanuit onze regio met Rotterdam, aandacht voor mobiliteit van deur-tot-deur en verdere verduurzaming van het OV. Dit sluit zeer aan bij onze mobiliteitsambities als stad en regio, waarin het OV een belangrijke rol heeft. Zeker gezien onze groeiambities op het gebied van wonen en werken.

De provincie geeft aan dat Qbuzz een flink aantal verbeteringen gaat doorvoeren in het openbaar vervoer. Na de wettelijke bezwaarperiode presenteert Qbuzz haar plannen aan onze regio. Dat is naar verwachting eind februari 2018.