Dinsdag 16 en woensdag 17 januari hoge waterstand, geen dreiging voor Dordrecht

Het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht wordt hoger dan gebruikelijk. Dat is vooral te merken in het historisch havengebied.

De hoogste waterstanden die Rijkswaterstaat de komende periode verwacht, zijn:

  • 1,80 meter boven N.A.P. op dinsdag 16 januari rond 17.00 uur; 
  • 1,84 meter boven N.A.P. op woensdag 17 januari rond 17.00 uur.

Naar verwachting zijn en blijven de waterstanden daarna weer lager. De hoge waterstand is het gevolg van veel regen.

U hoeft (nog) geen maatregelen te treffen om uw pand en inboedel te beschermen tegen wateroverlast.

Wat doet de gemeente nu?

De coördinator hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachte waterstanden zijn ruim voordat die waterstand zich voordoet bij de gemeente bekend. Als de verwachte waterstanden niet hoger worden dan 2,30 meter boven N.A.P., onderneemt de gemeente geen actie.

Wat kunt u doen?

  • Houd uw mailbox en brievenbus in de gaten. Als er hogere waterstanden verwacht worden, ontvangt u daarover een waarschuwing via deze mailservice. Als u in het buitendijkse deel van het historisch havengebied woont, ontvangt u de waarschuwing ook schriftelijk.
  • In de brief over hoogwater die u jaarlijks van de gemeente ontvangt, staat de hoogte van de straat voor uw pand. U kunt die hoogte vergelijken met de verwachte waterhoogte om te zien of het nodig is om uw pand extra te beschermen.
  • Op de pagina Hoogwater vindt u meer informatie over hoogwater in het historisch havengebied.

Wanneer gaat de gemeente actie ondernemen?

Als er waterstanden worden verwacht van hoger dan 2,30 meter boven N.A.P., onderneemt de gemeente actie. Zij vult en verstrekt zandzakken in het historisch havengebied. Natuurlijk ontvangt u dan tijdig een waarschuwing via deze mailservice en in uw brievenbus.

Op de pagina Hoogwater veel informatie over (omgaan met) hoogwater. Neem er vast een kijkje, wellicht kunt u zich nu al voorbereiden om schade door hoogwater te voorkomen.