Campus Leerpark maakt Dordrecht en de regio innovatiever, krachtiger én leuker

Een bruisende campus waar duizenden inwoners met veel plezier leren, wonen, werken én ontspannen en waar bedrijven innoveren en creëren. Dat is de doelstelling voor de komende jaren op het Leerpark in Dordrecht.

Er gebeurt al veel: er worden mooie woningen gerealiseerd en de innovatieve samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in de Duurzaamheidsfabriek is veelvuldig bekroond. Maar onze ambities reiken verder.

Wethouder Peter Heijkoop: 'We willen in 2019 starten met de bouw van een maakfabriek waar jonge bedrijven zich in een bruisende omgeving kunnen ontwikkelen en waar ook volop ruimte is voor horeca. Verder bouwen we een hbo-gebouw waar extra hbo-opleidingen een plek kunnen krijgen en waar we samenwerken met de zorginnovatie en -opleidingen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Ook onze onderwijspartner op het Leerpark, het ROC Da Vinci, is hierbij betrokken.'

Extra woningen

Daarnaast werken we aan een extra woningbouwprogramma bovenop de bestaande plannen. Samen met bouwbedrijf Heijmans en stedenbouwkundig bureau West8 is gesproken over de mogelijkheden voor nog eens 250 tot 400 woningen bovenop de 300 woningen die pas gebouwd zijn en de 150 woningen die binnenkort gebouwd gaan worden.

Provincie betaalt mee

De campusontwikkeling Leerpark levert een belangrijke bijdrage aan drie (wonen, bereikbaarheid, spoorzone) van de vier regionale projecten die van belang zijn voor de toekomst van de Drechtsteden. De  provincie is daarom bereid fors mee te betalen aan de uitvoering van de plannen voor de campus.

Station

Uiteindelijk moet het Leerpark in combinatie met het Gezondheidspark uitgroeien tot een stedelijk knooppunt, met een sterke onderlinge verbondenheid met kennisinfrastructuur in de rest van de Randstad. Een rechtstreekse aansluiting van een station Leerpark/Gezondheidspark op het spoornet is daarbij van groot belang.

Gemeenteraad

De startnotitie is een uitwerking van de visie die de gemeenteraad in september 2017 heeft vastgesteld. De gemeenteraad neemt een besluit over de startnotitie.