Actuele waterstanden geen dreiging voor Dordrecht

Het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht wordt hoger dan gebruikelijk. Dat is vooral te merken in het historisch havengebied.

De hoogste waterstanden die Rijkswaterstaat de komende periode verwacht, zijn:

  • 1,87 meter boven NAP op donderdag 1 februari 2018 omstreeks 18.10 uur;
  • 1,89 meter boven NAP op vrijdag 2 februari 2018 omstreeks 6.00 uur.

Naar verwachting zijn en blijven de waterstanden daarna weer lager. De hoge waterstand is het gevolg van veel regen en smeltwater vanuit de bergen.

Geen dreiging

Bij deze waterstanden is er geen sprake van dreiging. Bewoners en ondernemers van de laaggelegen delen van het historisch  havengebied hoeven (nog) geen maatregelen te treffen om hun pand of inboedel te beschermen tegen wateroverlast.

Wat doet de gemeente nu?

De coördinator hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachte waterstanden zijn ruim voordat die waterstand zich voordoet bij de gemeente bekend. Als de verwachte waterstanden niet hoger worden dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente geen aanvullende actie's.

Wanneer gaat de gemeente actie ondernemen?

Als er waterstanden worden verwacht van hoger dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente aanvullende actie's. We vullen en verstrekken zandzakken in het historisch havengebied. Bewoners en ondernemers in het buitendijkse deel van het historisch havengebied ontvangen in dat geval een waarschuwing.

Meer informatie

Lees alles over hoogwater in Dordrecht op de pagina Hoogwater.