'Veerkracht' is geen product maar een proces

Deze week waren tien jonge professionals uit Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, en tien master studenten van verschillende Nederlandse universiteiten op werkbezoek in Dordrecht.

Ze bogen zich over de vraag hoe gemeenten en waterschappen het begrip 'veerkracht' van een stad - bijvoorbeeld na een overstroming - kunnen laten 'landen' in de realiteit. Hun conclusie: veerkracht is geen product dat je ergens kunt ontwikkelen en ergens anders kunt toepassen. Het is een proces dat er verschillend zal uitzien van plek tot plek.

Nederland en Bangladesh hebben een aantal overeenkomsten. Ze behoren tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. Beide landen zijn laaggelegen aan de monding van grote rivieren (delta's). Hierdoor krijgen ze te maken met veel (risico op) overstromingen. Maar er zijn ook verschillen op uiteenlopende gebieden. En dat geldt ook voor het brede begrip 'veerkracht'. Het begrip is zo complex en van zoveel factoren afhankelijk dat een universeel toepasbare kant-en-klare oplossing onmogelijk is. Dat is de voornaamste conclusie van de studenten, die vandaag hun bevindingen presenteerden in aanwezigheid van de ambassadeur van Bangladesh in Nederland.

Veerkracht is geen product

Bij veerkracht gaat het vooral om wat je van ervaringen kunt leren. Het is geen technisch product wat je ergens 'op kunt plakken'. Het heeft ook iets te maken met omstandigheden van mensen, betekenissen die mensen geven, verantwoordelijkheden die ze nemen en keuzes die ze maken. Eigenlijk kun je veerkracht zien als een proces op weg naar de toekomst, waarbij kennisinstellingen, overheid, ondernemers en burgers uit alle lagen van de bevolking met elkaar optrekken. Met oog voor zowel de sociale, economische, ontwerptechnische als financiële aspecten, en de interactie tussen deze gebieden. Kortom: een multidisciplinair proces. En dát is wel iets dat geldt overal ter wereld.

Hydro-Social Deltas

De Bengalen en Nederlandse studenten waren in Dordrecht in het kader van een uitwisselingsproject van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het project 'Hydro-Social Deltas' is een van de projecten van NWO vanuit het programma 'Urbanizing Deltas of the World'. Hierbij staat de vraag centraal: Hoe kunnen we in de toekomst in delta's blijven wonen? Het is een onderzoeksproject, maar het moet niet alleen in academische hoek blijven hangen. NWO heeft voor dit uitwisselingsproject voor Dordrecht gekozen omdat Dordrecht op het vlak van waterbeheer voorop loopt in innovatief denken en doen.