Dordrecht bundelt krachten met Belgen en Britten

Op 8 februari organiseerde het Opgaveteam Waterstad van de gemeente Dordrecht een workshop over oplossingen voor klimaatverandering in de stad. Deelnemers zijn collega-ambtenaren en beleidsadviseurs uit Antwerpen en Gent, en uit het Britse Bradford.

Deze steden hebben met Dordrecht een intensieve samenwerkingsband binnen het Europese project BEGIN. 'BEGIN' staat voor 'Blue Green Infrastructures through Social Innovation'.

Dordrecht heeft het initiatief genomen voor dit project, waarin zestien organisaties uit zes Europese landen samenwerken. Dordrecht is tevens trekker van het project, dat tot en met 2020 loopt.

City-to-city learning

Klimaatverandering confronteert steden vaker met extreme weersomstandigheden: denk aan fikse hoosbuien, overstromingen, maar ook aan hittestress in de zomer. Dordrecht, Antwerpen, Gent en Bradford kwamen er al snel achter dat ze veel aanknopingspunten hebben in hun zoektocht naar zogenaamde 'blauwgroene' oplossingen in verstedelijkt gebied voor het veranderende klimaat. Daarom besloten ze vorig jaar binnen het project BEGIN een subgroep te vormen met een intensievere samenwerking in de vorm van city-to-city learning. Kortom: leren van elkaars kennis, ervaring en expertise in plaats van ieder voor zich het wiel uitvinden.

Bewoners

Een belangrijk aspect binnen BEGIN is de 'social innovation'. Daarbij gaat het om het benutten van de capaciteiten die al in de stad zitten vanuit de bewoners. Ook op dit vlak willen de BEGIN-partners van elkaar leren.

Workshops

De samenwerking krijgt deze week concreet vorm in een eerste reeks van workshops rondom het thema 'groenblauwe voorzieningen om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te beperken'. Antwerpen beet dinsdag het spits af, gevolgd door Gent op woensdag. Vooral deze stad heeft heel vergelijkbare situaties met Dordrecht als het gaat om groenstroken door de stad. Vandaag is Dordrecht aan de beurt als gaststad voor de BEGIN-partners. Na de theoretische workshops volgde er 's middags een fietssafari langs interessante blauwgroene projecten in de stad. Op 20 en 21 februari is het de beurt aan het Britse Bradford om workshops te organiseren.

Over BEGIN

Het BEGIN project loopt tot 2020. Interreg Europe, die regionale en plaatselijke overheden in Europa helpt om beter beleid te ontwikkelen en uit te voeren, financiert het project.  Meer informatie vindt u op Northsearegion.eu/begin.