Bengaalse young professionals bezoeken Dordrecht

Tien jonge professionals uit Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, en tien master studenten van verschillende Nederlandse universiteiten zijn deze week op bezoek in Dordrecht. Ze buigen zich over de vraag hoe gemeenten en waterschappen het begrip 'veerkracht' van een stad - bijvoorbeeld na een overstroming - kunnen laten 'landen' in de realiteit.

Er wordt veel onderzoek gedaan, maar hoe kan dat toepasbaar worden gemaakt? . En ook: is de in Nederland ontwikkelde kennis overal toepasbaar?

Nederland en Bangladesh hebben een aantal overeenkomsten. Ze behoren tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. Beide landen zijn laaggelegen aan de monding van grote rivieren (delta's). Hierdoor krijgen ze te maken met veel (risico op) overstromingen. De Bengalen en Nederlandse studenten die nu op bezoek zijn in Dordrecht zijn hier in het kader van een uitwisselingsproject van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Hydro-Social Deltas

Het project 'Hydro-Social Deltas' is een van de projecten van NWO vanuit het programma 'Urbanizing Deltas of the World'. Hierbij staat de vraag centraal: Hoe kunnen we in de toekomst in delta's blijven wonen? Het is een onderzoeksproject, maar het moet niet alleen in academische hoek blijven hangen.  De studenten buigen zich over de vraag hoe we de 'veerkracht' van een stad kunnen laten landen in de realiteit, door bewoners, planologen, waterbeheerders. De tweede vraag is: kunnen we de lessen van één situatie toepassen op een situatie elders in de wereld? Doel van het project is ook om studenten kritische vragen te leren stellen, zodat ze aannames ter discussie durven te stellen en de flexibiliteit kunnen opbrengen om hun eigen uitgangspunten eventueel te herzien.

Ambassadeur

NWO heeft voor het uitwisselingsproject voor Dordrecht gekozen omdat Dordrecht op het vlak van waterbeheer voorop loopt in innovatief denken en doen. Vrijdag presenteren de studenten hun bevindingen. Voor die gelegenheid komt ook de ambassadeur van Bangladesh naar Dordrecht.