Van de formatietafel: update 14 april

De formerende partijen hebben zaterdag 14 april vervolgstappen gezet op weg naar een coalitieakkoord. Duidelijk is dat de partijen van Dordrecht een sociaal economisch sterke stad willen maken en dat daarvoor lef, daadkracht en samenwerking noodzakelijk is.

Vandaag hebben we drie onderwerpen besproken:

  1. Woningbouw als vliegwiel voor verbetering van de stad; 
  2. Regionale samenwerking;
  3. Passende en betaalbare zorg en ondersteuning nu en in de toekomst. 

Daarbij hebben we gesproken over de urgentie van meer woningen, meer banen en betere bereikbaarheid. Ook kwam aan de orde of en hoe regionale samenwerking bijdraagt aan het bereiken van die ambities.

Verder hebben we vandaag gesproken over de vele organisaties die input hebben geleverd aan de formatie. Partijen aan tafel waarderen deze betrokkenheid bij de stad zeer. De inhoud van de brieven wordt betrokken bij de besprekingen en een aantal van deze organisaties krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te denken over het akkoord.

Peter van der Velden, formateur