Gemeente wil graag voorgangers geloofsgemeenschappen in Dordrecht ontmoeten

Medio mei wil het college van B & W graag tijdens een besloten bijeenkomst van gedachten wisselen met voorgangers van alle geloofsgemeenschappen in Dordrecht.

Mocht u deze uitnodiging niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw W. van der Plicht, kabinet burgemeester. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 078 - 770 4124.