Oud en Nieuw in Dordrecht in het algemeen goed en feestelijk verlopen

Tijdens oudejaarsnacht is het feestelijk en relatief rustig geweest in Dordrecht. Een aantal minderjarigen is naar HALT verwezen, er zijn proces-verbalen uitgeschreven en er is voor ruim 15.000 euro schade aangebracht in de openbare ruimte. In de aanloop naar Oud en Nieuw heeft de gemeente ingezet op een feestelijke en veilige avond en nacht. Gemeente, Politie, Brandweer en HvC hebben zich extra ingezet om (vuurwerk)overlast aan te pakken en de jaarwisseling goed te laten verlopen.

Complimenten voor alle hulpverleners

Burgemeester Wouter Kolff: "De Dordtenaren hebben in het algemeen een mooi feestje gevierd. Dankzij onze geweldige hulpdiensten is het relatief rustig verlopen." Soms was er sprake van agressief gedrag richting hulpverleners. Kolff: "Dit wordt niet getolereerd en we pakken - waar mogelijk - de daders stevig aan. Het is onbegrijpelijk dat een kleine groep mensen de jaarwisseling aangrijpt om zich te misdragen, schade te maken aan andermans eigendommen en daarmee het feestje van velen te verpesten. We accepteren dit gedrag niet en verhalen zoveel mogelijk de schade op de daders."

De gemeente heeft samen met veel partners in de aanloop naar Oud en Nieuw geprobeerd schade en overlast te voorkomen. Parkeerautomaten zijn afgeschermd en 7 personen hebben vooraf een waarschuwingsbrief ontvangen namens de burgemeester en de politie. Ook heeft de gemeente vuurwerkvrije zones ingesteld om ernstige overlast voor ouderen, zieken en dieren te beperken. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder bepaald dat twee vergunningen mochten worden verleend voor vreugdevuren. De gemeente heeft uiteindelijk 1 vergunning verleend.

Schade

Er is schade toegebracht aan gemeentelijk eigendom. Van de schade wordt aangifte gedaan bij de politie. Als het mogelijk is, wordt de schade verhaald op de daders. De totale schade komt (op dit moment) neer op € 15.900,- euro. Daarbij moet worden opgemerkt dat nog niet alle schade is geïnventariseerd.

     
Onderwerp Wat Taxatie Schadebedrag in €
Afvalbakken/Prullenbakken/ Containers 20 prullenbakken 15.000,-
Verkeersborden 4 verkeersborden licht tot zwaar beschadigd  400,-
Openbare verlichting Diverse lantaarnpalen n.t.b.
Overige openbare inrichting 

6 dranghekken
1 rioolput

200,-
300,-
TOTAAL   15.900,-

 

Schade aan particuliere eigendommen

Daarnaast is ook schade aangebracht aan brievenbussen, abri's, een telefooncel, een ruit van een sportzaal in de Sandenburg, een deur in de Bosboom Toussaintstraat en aan auto’s door vuurwerk. Vier auto's zijn uitgebrand op de Mecklenburgstraat, Nagtegaalplaats en Zoutmanstraat.

HALT-straffen

Handhaving heeft in de afgelopen weken 10 minderjarige personen naar HALT doorverwezen omdat ze buiten de toegestane periode vuurwerk afstaken. De ouders zijn geïnformeerd en de jongeren komen in aanmerking voor een taakstraf. Het is belangrijk dat jongeren deze taakstraf vervullen, omdat ze dan ook leren, en niet alleen voelen, wat ze verkeerd hebben gedaan en welke gevaren daarmee gemoeid zijn.

Handhaving heeft 4 processen-verbaal uitgeschreven voor het te vroeg afsteken van vuurwerk of bezit van illegaal vuurwerk. Deze zaken worden door het Openbaar Ministerie afgehandeld. Ook zijn waarschuwingen gegeven die uiteindelijk niet hebben geleid tot een proces-verbaal.

De politie heeft rond de jaarwisseling 4 aanhoudingen verricht en illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Vuurwerkslachtoffers

Vanuit de huisartsenpost Drechtsteden is een totaaloverzicht gemaakt van slachtoffers uit de Drechtsteden, waarover de huisartsenpost zelf communiceert. Dit geldt ook voor slachtoffers die binnen gekomen zijn bij het Albert Schweitzer ziekenhuis.

De gemeenteraad wordt binnenkort via een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd over de jaarwisseling.

 

Datum
4 januari 2019

Redactie
Marc van Wijnen
Bestuurscommunicatie

T 078 770 25 65