Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 legt de focus op het samen doen

Veilig en prettig leven in Dordrecht is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van bestuurders, van maatschappelijke instellingen, van onze partners en ook van onze inwoners.

Veilig en prettig leven in Dordrecht is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van bestuurders, van maatschappelijke instellingen, van onze partners en ook van onze inwoners. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Het veiligheidsplan legt de komende vier jaar nadruk op vijf thema's. Actuele thema's en  thema's die Dordtenaren het meest frustreren of hun gevoel van veiligheid aantasten. Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Burgemeester Wouter Kolff: "De zorg voor veiligheid is een belangrijke taak voor de gemeente. Het is van groot belang dat inwoners zich veilig en op hun gemak voelen. Maar dat kan de gemeente niet alleen. We moeten met elkaar, samen met (veiligheid)partners en bewoners zorgen voor veiligheid en leefbaarheid in onze stad. Op het gebied van kennisdeling, maar ook door samen in gesprek te gaan om te weten wat er nu echt speelt in een wijk of buurt. Het Veiligheidsplan is dan ook samen met de stad, inwoners, ondernemers en partners vormgegeven en heeft de ambitie om de veiligheid in de stad te vergroten.''

Prioriteiten

Persoonlijke veiligheid (terrorisme), digitale veiligheid (cybercrime) en het tegengaan van overlast, zoals verkeer- en woonoverlast krijgen de komende jaren veel aandacht. We hebben ook oog voor de minder zichtbare (nieuwere) vormen van criminaliteit die de samenleving ondermijnen en ontwrichten. Maar ook voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit, zoals hennepteelt, mensenhandel, fraude en het beheersen van veiligheidsrisico's langs het spoor, bij evenementen en op het water heeft aandacht.

De basis voor een leefbare en veilige stad

Cijfers uit onderzoeken en registraties vormen niet alleen de basis voor het beleid. De gemeente legt steeds meer de focus op het opvangen van signalen van stadsgenoten, wat zij belangrijk vinden. Dit doet de gemeente door regelmatig in gesprek te gaan met (veiligheid)partners, professionals en bewoners. Maar ook door initiatieven uit de stad te omarmen en te ondersteunen en door te blijven investeren in wijken en buurten. Op deze manier ontstaat er een informatienetwerk, dat de stad in staat stelt om vaker dan nu aan de voorkant al zaken te kunnen aanpakken, in de gaten te hebben. Een veilige stad maken we tenslotte samen.

 

Datum

Dordrecht, 17 januari 2019

Redactie

Marc van Wijnen
Bestuursadviseur
telefoon 078 7702565.