Zicht op Intercity Dordrecht-Eindhoven vanaf 2020

Vier keer per werkdag een intercity tussen Dordrecht en Eindhoven; dat is de variant waaraan ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de gemeenten Dordrecht en Breda werken om de verbinding tussen Dordrecht en Noord-Brabant vanaf 2020 te verbeteren. De reistijd tussen Dordrecht en Eindhoven wordt met deze rechtstreekse Intercity ruim tien minuten korter dan nu. De betrokken partijen spreken nog over de financiering en logistieke inpassing van deze verbinding, die door NS al is opgenomen in de plannen voor de dienstregeling 2020.

In juni 2018 gaf de staatssecretaris NS opdracht om voor de periode 2020-2024 varianten voor een betere spoorverbinding tussen Dordrecht en Brabant uit te werken. Daarbij is creatief gekeken naar mogelijkheden. Er is een goederenpad beschikbaar dat op een aantal momenten per dag niet gebruikt wordt. Hierdoor is er de mogelijkheid om vier keer per dag een Intercity-verbinding tussen Dordrecht en Eindhoven in te passen.

Wethouder Rik van der Linden is blij met deze ontwikkeling: “Een doorgaande Intercity naar Brabant, daar hebben we hard voor geknokt. De handtekeningen moeten nog worden gezet en de inpassing moet worden uitgewerkt, maar voor nu staan alle seinen op groen. Dat betekent dat de komende vier jaar Eindhoven waarschijnlijk weer op de borden van station Dordrecht staat. We zijn heel blij dat we de provincies en het ministerie aan onze zijde hebben gevonden. Iedereen is overtuigd van de noodzaak om onze verbinding met Brabant te verbeteren. Dat gebeurt dus nu. En we voeren uiteraard ook al het gesprek over een structurele oplossing vanaf 2025. Dat staat bij alle partijen scherp op het netvlies.”

 

Persbericht

Dordrecht, 5 februari 2019

Redactie
Jonne van Bochove
Bestuurscommunicatie
Tel. 078 770 2573 / 06 23 28 59 36