Koning Willem Alexander aanwezig bij start 'Ode aan de Synode' in Dordrecht

Op 10 november is Koning Willem-Alexander aanwezig bij de start van Ode aan de Synode, waarbij stil wordt gestaan bij het feit dat de Synode van Dordrecht 400 jaar geleden plaatsvond. Gedurende een half jaar vinden rond dit thema diverse activiteiten plaats in de oudste stad van Holland.

In 1618/1619 was Dordrecht ruim zes maanden lang het centrum van Europa. Meer dan honderd professoren, politici en predikanten uit binnen- en buitenland, verbleven in de stad voor een unieke bijeenkomst. Deze Synode van Dordrecht had grote gevolgen voor de landspolitiek, het kerkelijk leven en de cultuur in de Republiek. Er werd opdracht gegeven om de eerste officiële Nederlandse vertaling van de bijbel te laten maken, de Statenvertaling, en de 'Dordtse leerregels' werden opgesteld. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een gebeurtenis van politiek en cultureel belang, die van invloed is geweest op onze geschiedenis, onze taal en onze gezamenlijke normen en waarden, tot op de dag van vandaag.

Start herdenking Dordtse Synode

Burgemeester Wouter Kolff: "We zijn zeer vereerd dat onze Koning op 10 november aanwezig is bij de start van de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode. Gedurende een half jaar staat Dordrecht in het teken van de Synode. We zijn trots op de vele initiatieven uit de stad.” De opening vindt om 18.30 uur plaats in de Augustijnenkerk. De Koning leest een bij de gelegenheid passende passage voor uit de Statenbijbel, als eerbetoon aan dit belangrijke erfgoed.

Na het verlaten van de Augustijnenkerk zet de Koning op het plein van het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking die gedurende negen maanden de Statenbijbel kalligrafeert. Aansluitend bezoekt de koning het Dordrechts Museum. Daar opent hij de tentoonstelling Werk, Bid & Bewonder - Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme - door een bijzondere bijbel neer te leggen bij de koninklijke bijbels die onderdeel zijn van de expositie. Werk, Bid & Bewonder laat de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context zien. Naast schilderkunst van o.a. Bol, Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan, komen ook literatuur, muziek en kerkarchitectuur aan bod. Deze tentoonstelling is met vele andere initiatieven onderdeel van het programma Ode aan de Synode.

Ode aan de Synode

Van 10 november 2018 tot 29 mei 2019 viert Dordrecht onder de noemer Ode aan de Synode precies 400 jaar later het belang van deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek. Inwoners, culturele en kerkelijke instellingen organiseren vele activiteiten zoals tentoonstellingen, congressen, films, concerten, lezingen en debatten, theater, rondwandelingen, muurschilderingen en verschillende bijzondere culturele projecten. Meer informatie en een uitgebreid overzicht van het programma is te vinden op www.synode400.nl.

Dordrecht werkt samen met het bestuur van de stichting Nationale Synode, die zich sinds 2010 inzet voor eenheid onder christenen in Nederland. Ode aan de Synode wordt op 29 mei afgesloten met een viering in de Grote Kerk in Dordrecht.

 

Persbericht

Dordrecht, 1 oktober 2018

Redactie

Marc van Wijnen
Afdeling Communicatie
Telefoon: (078) 770 2565

Noot voor de redactie

Aankomst Koning: 18.30 uur
Accreditatie (tot uiterlijk woensdag 7 november, 17.00 uur) per e-mail: info@synode400.nl onder vermelding van naam, medium en functie.
Gezien de beschikbare ruimte kan bij te veel aanmeldingen een beperkte toegangsregeling worden ingesteld. Media ontvangen donderdag 8 november de persregeling per e-mail. 
Meer informatie:Marc van Wijnen (woordvoerder van de gemeente Dordrecht),  e-mail: mja.van.wijnen@dordrecht.nl, telefoon: 06 - 1040 5843 of (078) 770 2565.
Meer informatie over de Synode vindt u op www.synode400.nl. Voor meer informatie over de tentoonstelling Werk, Bid & Bewonder en het aanvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sylvia van Aartsen, marketing en communicatie Dordrechts Museum, telefoon: (078) 770 5236 of 06 - 25 444 394, e-mail: s.van.aartsen@dordrecht.nl