Hogescholen en ROC gaan realisatie HBO AD-school in Dordrecht onderzoeken

De beste oplossing voor de mismatch op onze regionale arbeidsmarkt is praktijkgericht hoger onderwijs, met een sterke verankering in het regionale bedrijfsleven. Dat concludeert professor Marc Vermeulen in zijn onderzoek naar de versterking van het hoger onderwijs in Dordrecht en de regio. Er is een blijvende behoefte aan hoger opgeleid personeel bij bedrijven in onze regio. Vermeulen raadt een zelfstandige vestiging van een hogeschool af en adviseert meer aansluiting te zoeken bij het HBO-aanbod dat er al is, het MBO onderwijs en de campusontwikkelingen op het Leerpark.

Wethouder Onderwijs Peter Heijkoop gaf opdracht voor dit onderzoek, op verzoek van Hogeschool Rotterdam (HR), AVANS, InHolland, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), ROC da Vinci/HBO Drechtsteden. De onderwijsinstellingen willen meer inzicht hebben in de kansen en knelpunten voor de versterking van het hoger onderwijs in de Drechtsteden. Directe aanleiding voor hun verzoek was de aankondiging van CHE een zelfstandige nevenvestiging te willen starten in Dordrecht.

Maandag 5 november 2018 presenteerde Vermeulen zijn rapport aan de betrokken onderwijsinstellingen en wethouder Heijkoop. Alle onderwijsinstellingen herkennen zich in de aanbevelingen uit het rapport, al sprak CHE haar teleurstelling uit over de conclusie dat er onvoldoende draagvlak was voor een nevenvestiging. HR is ambitieus in de uitwerking van het advies en heeft aangeboden het voortouw te willen nemen in de vervolgstappen.

Verantwoordelijk


Bestuursvoorzitter Ron Bormans: “Hogeschool Rotterdam voelt zich verantwoordelijk om de arbeidsmarkt van Dordrecht en de Drechtsteden goed te bedienen. We zien kansen om in samenwerking met de andere hogescholen, ROC da Vinci en regionale werkgevers te komen tot een aanbod van tweejarige HBO-opleidingen, op een fysieke plek in Dordrecht. Dit concept heeft de hogeschool met groot succes in Rotterdam ontwikkeld. Ook de idee van matchmaking biedt kansen zodat Dordrecht voor HBO-studenten als een mooie, innovatieve plek gezien wordt om stage te lopen. De Drechtsteden hebben met hun innovatieve maakindustrie veel te bieden voor studenten en afgestudeerden, wat veel beter voor het voetlicht gebracht moet worden.”

Nieuwe initiatieven


Het college van B&W schaart zich achter het initiatief van HR en de samenwerking met de partners. Wethouder Heijkoop: “Het onderzoek van Vermeulen was nodig voor een constructief vervolg met alle partijen. De ambitie van CHE is van groot belang geweest in dit proces. De nevenvestiging komt er niet, maar het heeft wel geleid tot onderzoek naar clustering van hogescholen en hbo-opleidingen waarin CHE ook kan participeren. Het college van B&W blijft de partners actief steunen zodat we samen de krachten kunnen bundelen om het hoger onderwijs in onze stad en regio verder te brengen.”

* HBO AD-school staat voor Associate Degree. Dit zijn tweejarige erkende HBO-opleidingen.

 

Persbericht


Dordrecht, 22 november 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Karin Stevens
Bestuurscommunicatie
telefoon 06-12177533 / 078-7702126

Informatie

Karin Stevens
Bestuurscommunicatie
telefoon 06-12177533 / 078-7702126