Burgemeester wijst locatie aan waar aangekondigde demonstratie plaats kan vinden

Op de hoek Lange Geldersekade/Grotekerksplein wordt een vak ingericht.

Burgemeester Wouter Kolff heeft de locatie aangewezen waar de aangekondigde demonstratie (zie persbericht 15 november 2018) tijdens de intocht van Sinterklaas zaterdag 17 november plaats kan vinden. Op de hoek Lange Geldersekade/Grotekersplein wordt hiervoor een vak ingericht.

De gemeente eerbiedigt hiermee het grondwettelijk demonstratierecht maar beoogt hiermee te voorkomen dat feestvierende ouders en kinderen vermengd raken met demonstranten. Om de openbare orde en veiligheid te waarborgen is een demonstratie buiten dit vak verboden. De demonstranten dienen zich te houden aan de gestelde voorwaarden. Hier wordt door de politie op toegezien.

 

Persbericht

Dordrecht, 16 november 2018

Redactie

Marc van Wijnen
Afdeling Communicatie
Telefoon: (078) 770 2565