Aangeklede containers moeten zwerfafval tegengaan

Wethouder Marco Stam heeft donderdag 29 november 2018 het startsein gegeven voor een proef met aangeklede ondergrondse containers in de wijk Bleijenhoek. De aankleding moet ertoe bijdragen dat bewoners geen afval neerzetten naast de containers. Enkele bewoners hebben bovendien een container 'geadopteerd'. Zij doen meteen een wijklijnmelding wanneer zij zien dat er spullen naast staan.

De aankleding van de containers is onderdeel van de schonebuurtaanpak in de wijk. Daarin werkt de gemeente samen met bewoners en HVC. Het doel van deze aanpak is: een schonere wijk zonder zwerfafval op straat, zonder (grof) vuil naast de container en zonder te vroeg opgehangen zakken met plastic afval.

Schonebuurtcoaches

Twee schonebuurtcoaches hebben de afgelopen weken gesprekken met bewoners gevoerd om aandacht te vragen voor afvalscheiding en voor het op de juiste manier aanbieden van afval. De coaches overhandigden daarbij flyers met de regels. Wie niet thuis was, kreeg een flyer in de brievenbus. In de gesprekken bleek dat veel bewoners zich storen aan het te vroeg ophangen van de plastic zakken en het bij ondergrondse containers zetten van plastic zakken en grof afval. Enkele bewoners bleken bereid om door het 'adopteren' van een container zelf een steentje bij te dragen aan het terugdringen van de problemen.

Grasmat

Het 'aankleden' van de containers is een van de maatregelen waarmee gemeente en HVC het bijplaatsen van afval willen ontmoedigen. Bij sommige containers is een grasmat neergelegd, bij andere zijn teksten op de grond aangebracht. Soms is gekozen voor een combinatie van beide. Behalve op het Weeshuisplein zijn ook ondergrondse containers in de Mariënbornstraat, de Noorderstraat en de Torenstraat aangekleed.
Het gaat om een proef. Na drie maanden wordt gekeken welke 'aankleding' de beste resultaten heeft. Op basis van de uitkomsten krijgen ook ondergrondse containers op andere plekken een grasmat en/of tekst.

Aangeklede containers
 

Persbericht


Dordrecht, 29 november 2018
 

Redactie

Rita Heiden

Afdeling Communicatie

 

Informatie

Wilma Wubben

Projectmanager

Telefoonnummer: (078) 7703484